kapat

Sivil Toplum ve Ötesi
Rousseau, Hegel, Marx

978-605-4412-88-4
364 sayfa
- Yakında -
Gramsci'nin düşüncesinde oynadığı başat rolden dolayı sol içerisinde yoğunlukla tartışılagelen ve özellikle Avro-komünizme belirgin rengini veren "sivil toplum" kavramının kökeni Hegel'e ve Rousseau'ya dek uzanır.