kapat
Availability: In Stock

Kemalist Modernleşme ve Seçkincilik
Peyami Safa ve Falih Rıfkı Atayda Halkın İnşası

978-975-9051-70-9
214 sayfa
  • 3,00 TL
Bu çalışma halkın homojen bir millet kategorisi içine yerleştirilmesi yerine halkın içinde yer bulan farklı ve tikel unsurları ile siyasal alana zenginlik ve dinamizm kazandırdığını da iddia ediyor.