kapat

Sercan Çalcı

Varoluş Borcundan Sermayeye: Borcun Soykütüğü için bir Deneme (Praksis Sayı 38 - Borçlan(dır)ma ve Türiye’de Borçluluk) (Yazar)