kapat

Güneş Daşlı

Almanya'da Friedrich Schiller Üniversitesi'nde Reconciliation Studies (Uzlaşma Çalışmaları) bölümünde doktorasını yapmaktadır. Doktora araştırmasında, Kürt Sorunu ekseninde geçiş dönemi adaleti ve eleştirel barış teorisi üzerine çalışmaktadır. 2015'ten bugüne DEMOS Araştırma Merkezi'nin çeşitli projelerinde araştırma koordinatörü olarak çalıştı. Sivil toplum alanında ve akademide çalışmalarını kolektif hafıza, toplu mezarlar, toplumsal cinsiyet ve çatışma dönüşümü alanlarında yürütmektedir.