kapat
Availability: In Stock

Praksis Sayı 57 - Toplumsal Yeniden Üretim

9771302861857
 • % 30
 • 56,00 TL
 • 80,00 TL

Praksis Dergisinin Toplumsal Yeniden Üretim TYÜ temalı bu sayıda sorduğumuz şu soruları tartışmayı mümkün kılar: Kapitalist üretim alanı ile yeniden üretim alanı arasındaki diyalektik ilişkiyi nasıl açıklayabiliriz? Kapitalist toplumlarda emek-sermaye çelişkisi diğer tahakküm alanları ile ne tür bir ilişki içerisindedir? Sınıf, toplumsal cinsiyet ve ırk ilişkisi nasıl kurulmakta ve yeniden üretilmektedir? Bu ilişkiler ontolojik düzeyde ve devlet dolayımıyla nasıl kurulmaktadır? TYÜ, özellikle de bugün pandemi ve iklim krizi koşullarında, anti-kapitalist mücadelenin örülmesinde ne gibi olanaklar sunmakta, dahası feminist mücadele ve kadınların kurtuluşu için hangi kapıları aralamaktadır?

 

İÇİNDEKİLER

 

 • Dünyayı Sırtında Taşıyanlar, Çıplak(laşan) Kral(lıklar) ve Daha İyi Bir Dünyanın Olasılığı: Pandemi Döneminde Toplumsal Yeniden
   Üretim Odaklı Gözlemler ve Vizyonlar Sedef Arat-Koç
 • Toplumsal Yeniden Üretim Feminizmi: Birleşik Teori Yaklaşımının Olanakları ve Sınırlılıkları Yasemin Dildar
 • Patriyarka Üzerine Kısa Not Gülnur Acar Savran
 • Toplumsal Yeniden Üretim Krizi ve Kapitalist Devletin Erkek Sorunu: Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Faili Erkekleri Cezalandır(ma)ma Politikaları Bağlamında Bir Değerlendirme Funda Hülagü
 • Toplumsal(ın) Yeniden Üretim Krizinde Mekan-Zamansal Sınırlar, Geçişler ve Yanıtlar: Güvencesizleşme, Bekleme ve Genç Emeği Hilal Kara
 • İşyerine Dönüşen Evler: Toplumsal Yeniden Üretim Bağlamında Evden Çalışma Çağla Ünlütürk Ulutaş
 • Toplumsal Yeniden Üretim Perspektifinden Göçmen Emeği: Almanya’nın “Misafir İşçileri” Eda Kara
 • Eğitim Toplumsal Yeniden Üretim Tartışmalarının Neresinde? Ezgi Pınar
 • Yeniden Üretimi Cinsiyet İlişkileri Üzerinden Okumak: Raewyn Connell’in Hegemonik Erkeklik Kavramı Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme Ayşem Sezer Şanlı-Funda Kemahlı Garipoğlu