kapat
Availability: In Stock

Praksis Sayı 54 - İktisat: Kuram, İdeoloji, Politika

9771302861854
  • % 35
  • 58,50 TL
  • 90,00 TL

Modern Burjuva İktisadı: Beka Sorunu Karşısında Boş Temenniler, Kifayetsiz Tespitler / Serdal Bahçe

 

Yeni Kurumsal İktisat, İktisat Tarihini Nasıl Yazıyor? Eleştirel Bir Bakış / Alp Yücel Kaya - Ali Onur Peker

 

Dönüşen Merkezi Sermaye Formu Bağlamında Finansal Birikimi Tartışmak: Menkul Kıymetleştirme ve Maddi Olmayan Sermaye / Tansel Güçlü

 

Küçülme - Yeşil Büyüme İkiliğinin Ötesinde: Ekolojik Yıkım ve Kapitalizm / B. Güney Işıkara

 

Neoklasik İktisadın ve Neoliberal İktidarın Yeni Bir Eleştirisi İçin: Veblen ve Foucault ile Birlikte Düşünmek / Ceyhun Gürkan

 

Neoliberal Kalkınma Paradigması ve Depolitizasyon İlişkisi Üzerine: Araçlar, Mekanizmalar ve Yansımalar / Arda Bilgen

 

Değer Biçimi Çözümlemesi ya da İktisat Yanılsamasının Eleştirisi / Vedat Ulvi Aslan

 

Ekonomiyi Yeniden Düşünmek ya da Bir Başlangıç Olarak Eleştirel Politik Ekonomiyi Geri Çağırmak: Tarihsel Bir Okuma / Koray R. Yılmaz

 

Aristoteles’in Toplum Ontolojisinde Etik-Politik Ekonomi / Engin Delice

 

ENGELS 200 Friedrich Engels: Devrimle Bilimi Özdeşleştiren Düşünür / Ragıp Ege

 

KİTAP İNCELEMESİ

 

“İktisatçılar Modellerle Yapar”, Feminist İktisatçılarsa İktisadı Yeni Baştan! Üç Kitap Üzerinden İktisadın Feminist Eleştirisine Dair Notlar / Demet Özmen Yılmaz

 

İktisat: Eleştirel Ders Kitabı - Eleştirel Düşünürün Mikroiktisat Kılavuzu / Anıl Başaran

 

Marx’ın Para Kuramı: Modern Değerlendirmeler / Mustafa Öziş

 

Soğuk Savaş ve Türkiye’nin Batı’ya Yönelişine Yeni Bir Bakış / Coşkun Soysal