kapat
Availability: In Stock

Praksis Sayı 53 - Feminist Politika ve Kadın Emeği

9771302861853
  • % 35
  • 58,50 TL
  • 90,00 TL

Bu sayıda, feminist politikanın merkezine yerleştirdiğimiz ücretli ve ücretsiz kadın emeğini farklı boyutlarıyla ele alıp inceleyen yazılarla bir kez daha tartışmaya açıyoruz. Kadın emeği feminist politikanın merkezinde yer alıyor çünkü ataerkil sistemin başlıca yeniden üretim mekanizmalarından biri, kadınların hane içindeki emek süreci.

İçinden geçtiğimiz kriz ve pandemi koşullarının yükünü̈ esas olarak hiç kuşkusuz kadınlar “üstleniyor”. Üstelik kadınların gittikçe ağırlaşan iş ve bakım yüküne artan erkek şiddeti de eşlik ediyor. Dileriz elinizdeki sayı bu güç koşullarda kadın emeğinin çeşitli veçhelerini biraz daha görünür kılmaya hizmet eder. Kapitalizme ve ataerkiyle karşı mücadelede feminist politikanın nedenli vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gözler önüne serer. Ve dileriz, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine, erkek şiddetine ve kadın cinayetlerine hep birlikte “HAYIR” diye haykırmanın önemini, örgütlü̈ mücadelenin gücünü̈ biz feministlere bir kez daha hatırlatır.

Bu Sayıda

Toplumsal Yeniden Üretim: Birleşik Bir “Feminist” Teori? Melda Yaman

 

 Gündelik Deneyimler Üzerinden Türkiye’de Kadın Emeği ve Borçluluk Pelin Kılınçarslan

 

Domatesler ve Aileleri: Bağımlı Bir İlişkinin Hikâyesi Emine Erdoğan

 

Soylulaştırma, Yeniden Üretim Krizi ve Cinsiyet: Tarlabaşı’nda Yaşayan ve Çalışan Alt Sınıftan Kadınların Soylulaştırma Deneyimleri Bahar Sakızlıoğlu

 

Feminist Dava Takibi: Kadın Dayanışması Yaşatır! Yasemin Özgün, Ayşe Zilan, Betül Çetin, Neriman Ersin, Perihan Meşeli, Selmin Cansu Demir

 

İşgücü̈ Anketlerinden Türkiye’de Ücretli-Ücretsiz Kadın Emeği Üzerine Gözlemler: 2008 Krizinin Etkileri Senem Oğuz

 

Gecekonduda Eğitime Kuşaklararası Yaklaşım: Sınırlar, Beklentiler, Tercihler Leyla Bektaş Ata

 

Neoliberal Dönemde Tahran’da İşportacılık Mehrdad Emami

 

Bir Kadın Grevi: Serbest Bölge’de Kadın İşçi Olmak Fethiye Beşir-İletmiş
“Roma”nın Kadınları Yasemin Özgün