kapat
Availability: In Stock

Praksis Sayı 42 - Simgesel Siyaset

9771312861842
  • % 30
  • 38,50 TL
  • 55,00 TL

Bu sayıda, bahsedilen yönelimin gelişim dinamikleri, siyasal aktörlerin tören ve simgeler u¨zerinden kurguladığı ve ku¨ltu¨rel değerlere mu¨racaat ederek oluşturduğu siyaset yapma biçiminin gerekçeleri ve sonuçları, birbirinden farklı dönem ve coğrafyalara odaklanan örnekler u¨zerinden tartışılmaktadır. Olgusal örnekler üzerinde du¨şu¨nu¨lu¨rken, aynı zamanda simgesel siyaseti öne çıkaran ulusal ve uluslararası koşullar, süreçlerin tarihsel arka planı ve simgesel siyasallıklar arasındaki farklar ele alınıp, otoriter ortamlarda simgesel söyleme yöneliş dinamiklerini anlamlandırma açısından işlevi olan bir tarihsel çerçeve çizilmesi hedeflenmiş, mazlumların muhalif siyasetinin bu alandaki sınır çizgilerinin belirgin hale getirilmesine gayret edilmiştir. Ele alınan olgusal örneklerin tu¨m boyutlarıyla tartışılarak tüketilmesi yerine, simgelerin seçilme ve işlevlendirilme mekanizmalarına, uygulayıcı iradenin ideolojik tercihleri dikkate alınarak ışık tutulması amaçlanmış, elden geldiğince tarihsel su¨reklilik içeren örnekler ile gu¨ncel deneyimler birbirine komşu makalelerde değerlendirilmiştir.