kapat

Tansel Güçlü

Finansallaşma ve Hanehalkı Borçluluğu üzerine Dick Bryan’la Söyleşi (Praksis Sayı 38 - Borçlan(dır)ma ve Türiye’de Borçluluk) (Yazar)