kapat

Özlem Kaygusuz

Bir Siyasal İdare Tekniği Olarak Güvenlik ve AKP Döneminde Ulusal Güvenlik Devleti (Praksis Sayı 40 - 2000’ler Türkiyesi’nde Devlet, Şiddet ve Zor) (Yazar)