kapat

Örsan Şenalp

Ulusötesi Sınıf Oluşumu ve Sermaye Fraksiyonları Analizinin Küresel Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkısı (Praksis Sayı 44-45 - Ortadoğu’da Kapitalizm Devlet ve Sınıflar) (Yazar)