kapat

Onur Türkölmez

Sınıf, Kültür ve Bilinç Türkiye’de İşçi Sınıfı Kültürü, Sınıf Bilinci ve Gündelik Hayat (Praksis Sayı 40 - 2000’ler Türkiyesi’nde Devlet, Şiddet ve Zor) (Yazar)