kapat

Merih Angın

AKP Döneminde Türkiye’de Büyük Ölçekli Özelleştirmeler ve Devletin Dönüşümü (Praksis Sayı 30-31 - 2000’li Yıllarda Türkiye’de Kamu Politikaları) (Yazar)