kapat

Kansu Yıldırım

Faşist İdeolojinin Materyalist Örüntüleri: Sınıf, Sermaye ve Savaş (Praksis Sayı 40 - 2000’ler Türkiyesi’nde Devlet, Şiddet ve Zor) (Yazar)
Siyasal Rejim Tartışmaları (Praksis Sayı 37 - Siyasal Rejim Tartışmaları) (Yazar)