kapat

Elif Karaçimen

Tüketici Kredisinin Ekonomi Politiği: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme (Praksis Sayı 38 - Borçlan(dır)ma ve Türiye’de Borçluluk) (Yazar)