kapat

Başak Ergüder

2000’li Yıllarda Türkiye’de Hanehalkı Borçlanması: Konut Kredileri ve Toplumsal Refah (Praksis Sayı 38 - Borçlan(dır)ma ve Türiye’de Borçluluk) (Yazar)