Yeniler

Elinizdeki derleme dünya edebiyatının büyük ustalarının yanı sıra ülkemizde pek tanınmayan ama hem roman hem kısa ...


Demokrasi ile eleştirel düşünme arasında ne gibi bir ilişki vardır? Demokratik bir toplumda yurttaşların demokrasi ...

Seçme Yazılar

Üçüncü Dünyanın entelektüel uyanışının en önemli kaynaklarından Frantz Fanon, yayımlanmış az sayıda ...

Dersim 38’in Romanı

"Çukurun düzünü geçip yamaçlara tırmanan gölgeler, bir an önce gecenin içinde yitmek ...

Çocuk Kalbi, yayınlandığı tarihten itibaren çocuk edebiyatının başyapıtlarından biri hâline gelmiş, 25 dile ...

Samuel Langhorne Clemens, yani herkesin tanıdığı adıyla Mark Twain, 1835’te Florida’da dünyaya gelmiş, henüz dört ...

Yazarına okurun kalbinde özel bir yer açan, birkaç şaşırtıcı sözcükle bir düzine aptallığı yerle bir ...

Türkiye Solundan Kadın Portreleri

Kadınlar Hep Vardı, bu topraklarda yaşamış, Türkiye’nin sosyalist tarihine damga vurdukları halde pek de ...

Çağdaş Marksist Kuramda Tartışmalar

Marksist kuram, –ekonomi ya da siyasetin çeperlerinde meşgul olunan– tamamen yüzeysel felsefi ilgilerce karakterize ...

Sadece Rus edebiyatının değil, dünya edebiyatının da en büyük yazarlarından biridir Çehov. Çehov’un ...

2015 Mülteci Ölümleri Alamanağı

Onları tanımıyoruz. İsimlerini bile bilmiyoruz. Pek çoğu gazete sayfalarına ‘rakam’ olarak bile yansımadı. ...

Hikmet Kıvılcımlı; Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılış yıllarını, Balkan Savaşlarını, Birinci Dünya Savaşı’nın ...

Bilim Felsefesinin Öğretilmesinde Yeni Bir Yaklaşım

Kitaptan bir bölüm okumak için ...

Kitaptan bir bölüm okumak için ...

Üretim ve Sömürü Biçimleri

Tarih Olarak Teori, insanlık tarihinde köleliğin yol açtığı değişimlerden yoksulların denetim altına alınmasına, ...

Temel Yaklaşımlar- Yeni Tartışmalar

“Siyaset bilimi ile sosyoloji disiplinlerinin kesişme alanı” olarak tanımlanabilecek bir konumda yer alan siyaset sosyolojisinin, ...

Marx'ta Toplumsal Cinsiyet ve Aile, Marx'ın toplumsal cinsiyet ve aileye ilişkin düşüncelerini feminist ...

Yeraltı Maceramız, Thomas Hardy’nin küçük yaştaki okurlara yönelik olarak yazdığı tek ...

Bilimsel yöntemin genel ilkeleri bütün bilim dallarına uygulanabilir olan, bilimin ussallığını payandalayan ve bilime ...

Henry Heller’in Önsözüyle

Jaurès’nin eseri, Büyük Fransız Devrim’i hakkında ilginç ve ayrıntılı bilgilere, birinci el kaynaklara ve ...

Disiplinler ve İdeolojiler

Çok farklı alanlardan öğrencilerin ve akademisyenlerin faydalanması için hazırlanan Çağdaş Siyaset Felsefesi ...

Kültürel Kurama Giriş, kültürel kuram alanında önde gelen düşünürler ve önemli ...

Kurucular 1

KURTULUŞ KENDİNİ ANLATIYOR: KURUCULAR I

1970’li yıllarda ortaya çıkan Kurtuluş Hareketi ...