Yeniler

Seher’deki hikâyeler, heveskâr işi değil insana ve yaşama duyulan derin sevginin ince bir mizahla ...

Bu kitapta bir araya getirilmiş olan masallar, öykü anlatıcılığı tarihindeki kurmaca yapıtların en güçlü ve en ...

Anthony Elliott bu kapsamlı, biçem sahibi ve rahat okunur çalışmasında sosyal teori bağlamındaki belli başlı gelenekler ile ...

Elinizdeki kitap, ister fantastik boyutlar içersin ister tamamen bilime dayansın, gerilim temasını merkezine alan öykülerden ...

Alice Harikalar Diyarı’nda, bir tavşan deliğinden bambaşka bir dünyaya adım atan küçük bir kız ...

Kurtuluş Kendini Anlatıyor

1970’li yıllarda ortaya çıkan Kurtuluş Hareketi’nin 1975–1985 yılları arasındaki döneminin ele ...

Kurtuluş Kendini Anlatıyor

KURTULUŞ KENDİNİ ANLATIYOR dizisinin dördüncü kitabında BURHAN TANRIVERDİ, CELAL POLAT, DOĞAN FIRTINA, HAŞİM BARIŞ ...

Ahmet Telli'nin Önsözüyle

“Bu kitap tarihe bırakılmış bir belge, bir tanıklıktır. 12 Eylül döneminde  Ankara DAL veya İstanbul ...

Çağdaş Marksist Kuramda Tartışmalar

Marksizmin toplum, kültür ve siyaset kuramına yapmış olduğu en anlamlı katkılardan biri toplumsal biçimlere değgin ...

Elinizdeki derleme dünya edebiyatının büyük ustalarının yanı sıra ülkemizde pek tanınmayan ama hem roman hem kısa ...

Demokrasi ile eleştirel düşünme arasında ne gibi bir ilişki vardır? Demokratik bir toplumda yurttaşların 'demokrasi' ...

Seçme Yazılar

Üçüncü Dünyanın entelektüel uyanışının en önemli kaynaklarından Frantz Fanon, yayımlanmış az sayıda ...

Dersim 38’in Romanı

"Çukurun düzünü geçip yamaçlara tırmanan gölgeler, bir an önce gecenin içinde yitmek ...

Çocuk Kalbi, yayınlandığı tarihten itibaren çocuk edebiyatının başyapıtlarından biri hâline gelmiş, 25 dile ...

Samuel Langhorne Clemens, yani herkesin tanıdığı adıyla Mark Twain, 1835’te Florida’da dünyaya gelmiş, henüz dört ...

Yazarına okurun kalbinde özel bir yer açan, birkaç şaşırtıcı sözcükle bir düzine aptallığı yerle bir ...

Türkiye Solundan Kadın Portreleri

Kadınlar Hep Vardı, bu topraklarda yaşamış, Türkiye’nin sosyalist tarihine damga vurdukları halde pek de ...

Çağdaş Marksist Kuramda Tartışmalar

Marksist kuram, –ekonomi ya da siyasetin çeperlerinde meşgul olunan– tamamen yüzeysel felsefi ilgilerce karakterize ...

Sadece Rus edebiyatının değil, dünya edebiyatının da en büyük yazarlarından biridir Çehov. Çehov’un ...

2015 Mülteci Ölümleri Alamanağı

Onları tanımıyoruz. İsimlerini bile bilmiyoruz. Pek çoğu gazete sayfalarına ‘rakam’ olarak bile yansımadı. ...

Hikmet Kıvılcımlı; Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılış yıllarını, Balkan Savaşlarını, Birinci Dünya Savaşı’nın ...

Bilim Felsefesinin Öğretilmesinde Yeni Bir Yaklaşım