Sinema
Film Eleştirisi Elkitabı
Dünyada sinema kitapları arasında en çok satanlar arasında yer alan Film Eleştirisi El Kitabı, okuyucusuna sinema üzerine eleştirel düşünme ve yazma konusunda bilgi sunmayı ...
Film Kuramı
Her film (ve sinema kuramı) ideal bir izleyici öngörür ve bu izleyicinin zihni ve bedeni ile beyazperde arasında bir ilişki tahayyül eder. Sinema ve izleyicisi arasındaki bu ilişki nasıl ...
Su Sis ve Toprak
Bu çalışma, yeni Türkiye sineması filmlerinde tekrarlı olarak görülen sis, su ve toprak imgelerini ele almaktadır.  Hava, ancak sis ile birlikte ...
Godard
Filmleri sinemada bir devrim yaratan Jean-Luck Godard, kariyerine film eleştirmenliğiyle başladı. Öncülük ettiği Yeni Dalga akımının ardından ana akım sinemaya alternatif bir 'Karşı ...
İran Sinemasında Kadın
"İran sinemasının son yirmi yıl içindeki yükselişi, çağdaş dünya sinemasında yaşanan en önemli ve en ilginç olgulardan biridir. Uzun bir zamandır, başta Cannes, ...
Yoksul Zeki Ökten
Zeki Ökten’in Türkiye sinemasındaki diğer birçok yönetmenden en belirgin farklılığı, yönetmenin filmlerine konu ettiği olaylara, insanlara, topluluklara ve tarihsel ...
Postmodernizm ve Sinema
Modern toplumun içine girmiş olduğu bunalımı yansıttığı ölçüde postmodernizm eleştirel, olumlu, katkı yapıcı ve sorgulayıcıdır. Öyle görünüyor ki, postmodern ...
Yumurta Ruha Yolculuk
Annenin ölümüyle büyük kentten taşraya yapılan bir yolculuk... Kendini ne İstanbul'da ne de Tire'de evinde hissetmeyen bir kahraman... Taşra sıkıntısı ...
Sinema Toplum Siyaset
Yazar, elinizdeki kitapta okurunu Türk sineması üzerinden tarihten güncele bir yolculuğa çağırıyor. İrdelediği film içeriklerini tarihsel ve toplumsal boyutlarıyla ele alan yazar, ...
Latin Amerika'da Sinema ve Toplumsal Değişim
Latin Amerika'nın 60'larda ve 70'lerdeki politik atmosferini, bu dönemde tüm dünyada etkili olan 3. Dünyacılık düşüncesini, verilen devrim mücadelesini ve bu ...