Antropoloji
Yöntembilim Üzerine Antropolojik Okumalar
1945 sonrasında sömürgeleştirilmiş toplumların bağımsızlıklarını kazanmaları, feminist hareketler, küreselleşme gibi bazı siyasal, iktisadi ve sosyal gelişmeler, modernite anlayışının ...
Tarihsel Kültürel Antropoloji
Kültürlerin kapalı ve saf değil dinamik ve melez sistemler olduklarını, birbirlerinin içine nüfuz edebildiklerini ve önceden belirlenebilen bir geleceğe sahip olmadıklarını iddia ...
Akrabalık Nedir Ne Değildir?
Akrabalık kültürdür, biyoloji değil. Alanının en yetkin isimlerinden biri olan Marshall Sahlins, ...
Ritüel Tarih İktidar
Maurice Bloch’un makalelerinden bir seçki sunan bu kitap, “antropolojinin işe koşulmasının” muazzam bir örneği. Kültürün nasıl şekillendiğini anlamaya yönelik ...
Kadın Antropolojisi
Rayna R. Reiter’ın derlediği bu çalışma köklerini kadın hareketinden almakta ve cinsiyetler arasındaki ...
Çağdaş Dünyaların Antropolojisi
"Günümüzün çelişkisine göre, her anlam yokluğu bir anlama çağrıda bulunur, tıpkı her tek biçimleştirmenin farklılığa çağrıda bulunması gibi. ...
Sınırlar İmajlar ve Kültürler
Bu derleme, Avrupalılık kavramının antropoloji pratikleri içinde nasıl tanımlandığı ve Avrupalı antropologların “kendilerini” ve daha sonra araştırmalarına konu olan ...
Antropoloji
Bu kitabı, ülkede giderek yaygınlaştığına sevinçle tanık olduğumuz antropoloji ilgisine katkıda bulunmak üzere ...
Devletin Antropolojisi
Toplumlarımızda uygulandığı haliyle bir siyasal antropoloji mümkün müdür? Böylesi bir girişimin getirebileceği katkı nedir? Yorumun her zaman mevcudiyetini duyurduğu ve bazen edimden ...
Latin Amerikada Yerli Hareketleri
Bu kitap, kendi küllerinden doğmasını başaran Latin Amerika'nın yerli halkları'nın öyküsünü anlatmaktadır. Latin Amerika'nın aslî bir sosyal dinamiğini oluşturan ...
Gerçeğin Ardından
Clifford Geertz, İslamiyet üzerine yaptığı incelemeler vesilesiyle Anglo-Sakson akademi dünyasında çok tanınmış bir isim. Antroplojinin üstadlarından sayılıyor. Gerçeğin ...