Fiyatı:37 TL
ISBN:978-605-4878-31-4

“Toplumsal olanın cinsiyetlendirilmesini ve onun etkilerini yöntemsel olarak görünür kıldığı ölçüde bu eserin doğası gereği epistemolojik bir ereği vardır. Aslında, nesnelerin temsilinde ve sözcüklerin, düşüncelerin, düşünce sistemlerinin üretilmesinde etkin olan erkek-merkezliliğin sorgulanması için bir sistematiğe varmanın peşindedir. Bu kitap, hiçbir görüngünün yansız akıllar tarafından şekillendirilmiş olamayacağı fikrini zorunlu hale getirmeyi ummaktadır - bunlar, ekonominin finansa ya da genel olarak iletişimin bilişime dönüşmesi kadar görünürde erkeklerle kadınlar arasındaki ilişkilerden uzak görüngüler olsa bile.

Feminist teori, kişiden kişiye, bir dönemden diğerine gezinirken, yeni kullanımlara ve bazen de farklı disiplinlere göre dönüşen göçebe teorilerdendir. Bu kitap bu yolculuğun rehberi olabilir ama yolculuğun yerine geçemez.”

Cinsiyete dayalı işbölümü ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinden lezbiyenliğe, cinsellikten ev emeğine, annelikten istihdama, fuhuştan esnekleşmeye, feminist teorinin ve politikanın başvurduğu çeşitli kavramları ele alan bu sözlük, feminist tartışmalar için bir zemin oluşturacak nitelikte. Sözlükte ele alınan kavramlar kısa makalelerde, gerek tarihçeleriyle, gerekse güncel politikadaki uzantıları bakımından inceleniyor.

Dolayısıyla Eleştirel Feminizm Sözlüğü, feminist teoriye olduğu kadar feminist politikaya da ışık tutuyor.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Helena Hırata

Helena Hırata

daha fazla bilgi

Françoise Laborie

Françoise Laborie

daha fazla bilgi

Hélène Le Doaré

Hélène Le Doaré

daha fazla bilgi

Danièle Senotier

Danièle Senotier

daha fazla bilgi

Gülnur Acar Savran

Gülnur Acar Savran

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Dictionnaire Critique Du Féminisme  
Yayın No: 213  
Sayfa Sayısı: 376  
En: 15  
Boy: 21  
Baskı: 1. Baskı/2015  
Hazırlayan: H. Hırata, F. Laborie, H. Le Doaré, D. Senotier  
Çeviri: Gülnur Acar-Savran  
Kapak: Duysal Tuncer  
Düzelti: Soner Torlak  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Başvuru Tümü
Bilim Felsefesi
Devlet ve Siyaset Teorisi
Kent ve Toplumsal Cinsiyet
Kitle İletişim Kuramları
Modern Felsefenin Kısa Tarihi