Fiyatı:29 TL
ISBN:978-605-4878-46-8
Yöntembilim Üzerine Antropolojik Okumalar

1945 sonrasında sömürgeleştirilmiş toplumların bağımsızlıklarını kazanmaları, feminist hareketler, küreselleşme gibi bazı siyasal, iktisadi ve sosyal gelişmeler, modernite anlayışının tüm araçlarıyla birlikte sorgulanmasının hazırlayıcısı oldu. Özellikle 1970’lerde şekillenmeye başlayan postmodernizm, postkolonyalizm, postyapısalcılık gibi düşünce hareketleri sosyal bilimlerde yerleşik kuramların ve pozitivizmin konumunu sarsarken, antropoloji de bu eleştirilerden muaf olamadı. Kendisi de beşeri çalışmalara, edebiyat kuramlarına, postkolonyalizme, postmodernizme, göstergebilime, vs. dayanarak modernite kuramlarının karşısında konumlanmaya başladı. Ne var ki antropolojide yoğun olarak gerçekleştirilen tartışmalar, bir sosyal bilim olarak kendi konumunu yeniden tanımlama noktasına kadar vardı. Bir başka deyişle, yorumcu antropoloji ve postmodern antropolojinin kimi temsilcileri “kültür” kavramını, “antropolojik yöntem”i, “pozitivizm”i, “alan”ı, “yerli/öteki”yi, “kendisi”ni, “etnografya”yı, “etnografik yazı”yı, “kültürel görececilik”, “bütüncülük”, “temsiliyetçilik” gibi yerleşik anlayışları eleştirel olarak yeniden ele aldılar. 

Bu derleme, bir nirengi noktası olarak Boas ve Malinowski’nin makaleleriyle başlamakta ve ardından Geertz, Fabian, Spiro , Marcus gibi 1980 sonrası antropoloji kuşağının dikkat çekici makaleleri ile antropolojik yöntembilim tartışmalarının çerçevesini serimlemektedir. 

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

N. Serpil Altuntek (Haz.)

N. Serpil Altuntek (Haz.)

daha fazla bilgi

 Adı: YÖNTEMBİLİM ÜZERİNE ANTROPOLOJİK OKUMALAR  
Yayın No: 222  
Sayfa Sayısı: 414  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 1. Baskı/2015  
   
Hazırlayan: N. Serpil Altuntek  
Düzelti: Ümit Özger  
   
Kapak: Duysal Tuncer  
   
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Antropoloji Tümü
Tarihsel Kültürel Antropoloji
Akrabalık Nedir Ne Değildir?
Ritüel Tarih İktidar
Kadın Antropolojisi
Çağdaş Dünyaların Antropolojisi