Fiyatı:22 TL
ISBN:978-605-4412-18-1
Ailenin Serencamı
Türkiye’de Modern Aile Fikrinin Oluşması

Ailenin toplumun çekirdeği olduğu görüşü, aile hayatının nispeten istikrarlı ve dengeli bir yapıda olduğu varsayımına dayalıdır. Bu varsayım, ailenin toplumsal yeniden üretim aracı olarak işlev görmesinin ön şartıdır. Hâlbuki günümüz ailesi, uzun vadeli bir tarihsel dönüşümün ürünü olup,böylesi bir istikrar odağı olmaktan uzaktır.

Ailenin tarihsel olarak kurulabilir olması gerçeği, Türk modernleşmesinde ailenin bir dönüştürme alanı olarak hedeflenmesi ve modern bireyleri üretecek bir araç olarak kurgulanması sonucunu doğurmuştur. Bu süreçte ilk olarak, hukuk reformları kullanılmış, ancak daha sonra "toplumsallık" fikri, bu reformların eleştirisi olarak gündeme gelmiştir. Modernleşme serüvenimizde aile kuramı, modernliğin toplumsal yapıya kök salmasının aracı olarak kullanılmak istenmiştir. Aile ve modernleşme arasındaki ilişkinin siyasal boyutu, izlenen aile siyasetinin Türk modernleşmesine derinden nüfus etmiş bir diyalektik çelişki taşıdığı göstermektedir: yeniden üretmek ve dönüştürmek.

Elinizdeki eserin, bu diyalektik etkileşimin, yani Türkiye'de siyasetin tarihsel olarak ürettiği bir gerilimlerin, ailenin modernleşme sürecine nasıl yansıdığını görmek isteyenler için mutlaka okunması gereken, yararlı bir kaynak olduğuna inanıyoruz.

Yazarın Dipnot'tan çıkan diğer kitapları:

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Ahmet Murat Aytaç

1971 yılında Mardin'de doğdu. 1996 yılında AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılından 2001 yılına kadar TC Ziraat bankası Genel Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Dairesi'nde uzman olarak çalıştı. 2001 yılından itibaren AÜ SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde görev yapmaktadır. Yazar siyaset teorisi, kitle hareketleri, Türkiye'de siyasal düşünüş gibi alanlarla ilgilenmektedir.

daha fazla bilgi

Adı: AİLENİN SERENCAMI  
Yayın No: 31  
Sayfa Sayısı: 232  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 2. Baskı/2012  
   
   
Editör: Bahar Şimşek  
   
Kapak: Sinan Demirkaya  
   
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Araştırma İnceleme Tümü
İsyandan İnşaya
İttihat Terakki ve Kürtler
Medyatikleşen Kültürler
Türkiye'nin 68'i
Feminist Güzergah