Fiyatı:22 TL
ISBN:9786052318416
Toplumsal Cinsiyet Ve Barış
Geçiş Dönemi Adaleti, Hafıza ve Barış İnşası

Yıllardır dünyanın dört bir yanındaki barış süreçlerinde verilen hukuki ve politik mücadele hem uluslararası alanda karşılığını buldu hem de çatışmadan çıkan ülkelerin toplumsal cinsiyete dayalı taleplere cevapsız kalmamasını sağladı. Gelgelelim barışın, şiddetin ve güvenliğin kadınlarla LGBTİ’ler açısından geleneksel ataerkil düzen için ifade ettiğinden başka anlamları olduğunu kabul etmek gerekir. Çoğunlukla çatışmanın sonlanmış olması, bu grupların kendini güvende hissedeceğinin garantisi değildir. Zira şiddet başka şekillerde devam edebilmekte; ev içi şiddet, ekonomik bağımlılık, yoksulluk ve geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin içine sıkıştırılma gibi pek çok toplumsal adaletsizlik biçimi çatışma sonlandırıldıktan sonra da sürmektedir. Bütün bunları görünür kılmak ve barış inşası sürecinde hesaba katmak ancak kapsamlı bir toplumsal cinsiyet analiziyle mümkün olabilir.

Elinizdeki kitap buradan hareket ederek farklı ülkelerde deneyimlenen çatışma ve barış süreçlerini “feminist bir merakla” odağına alıyor. Çatışma ve barış süreçlerine dair toplumsal cinsiyet eksenli tartışmaların Türkiye bağlamında yürütülmesine önayak olmayı hedefliyor. Otuz beş yılı aşkın bir süredir çatışmanın devam ettiği Türkiye’de kadınları ve LGBTİ’leri çatışma dönüşümü ve barış inşası için özne olarak öneriyor.

Türkiye’de barış mücadelesi yürüten kadınların emeğine karşılık gelecek Türkçe literatürün ve teorik tartışma zenginliğinin eksikliğini gidermeye dönük mütevazı bir katkı, barış inşası ve çatışma dönüşümünün toplumsal cinsiyet analizini yapmak, bunu yaparken hangi araç ve mekanizmalardan yararlanabileceğimizi düşünmek için temel bir kaynak…

 

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Nisan Alıcı (Haz.)

Kuzey İrlanda'da Ulster Üniversitesi'nin Geçiş Dönemi Adaleti Enstitüsü'nde (Transitional Justice Institute-TJI) doktora araştırmacısıdır. Doktora projesi geçiş dönemi adaletinin devam eden çatışmalarda neye karşılık geldiğini araştırmakta özel olarak Kürt sorunu bağlamında mağdurların taleplerine odaklanmaktadır. 2015 yılından beri DEMOS Araştırma Merkezi'nde araştırma koordinatörü olarak çalışmaktadır. Akademik ilgi alanları eleştirel barış çalışmaları, toplumsal cinsiyet, çatışma dönüşümü ve geçiş dönemi adaletidir ve bu alanlarda çevirmen olarak da çalışmaktadır. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamış, yüksek lisans derecesini ise Kent Üniversitesi'nin Uluslararası Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları programından almıştır.  

daha fazla bilgi

Güneş Daşlı (Haz.)

Almanya’da Friedrich Schiller Üniversitesi’nde Reconciliation Studies (Uzlaşma Çalışmaları) bölümünde doktorasını yapmaktadır. Doktora araştırmasında, Kürt Sorunu ekseninde geçiş dönemi adaleti ve eleştirel barış teorisi üzerine çalışmaktadır. 2015'ten bugüne DEMOS Araştırma Merkezi’nin çeşitli projelerinde araştırma koordinatörü olarak çalıştı. Sivil toplum alanında ve akademide çalışmalarını kolektif hafıza, toplu mezarlar, toplumsal cinsiyet ve çatışma dönüşümü alanlarında yürütmektedir.daha fazla bilgi

Yayın No: 313  
Sayfa Sayısı: 195  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 2019  
Editör: Ümit Özger  
Kapak: Duysal Tuncer  
Düzelti: Mustafa Çevikdoğan  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Araştırma İnceleme Tümü
Ailenin Serencamı
İsyandan İnşaya
İttihat Terakki ve Kürtler
Medyatikleşen Kültürler
Türkiye'nin 68'i
Feminist Güzergah