Fiyatı:33 TL
ISBN:978-605-2318-18-8
Ortadoğu Halkları ve Kültürleri

Elinizdeki kitap Ortadoğu’ya ilişkin tematik ve sosyal-antropolojik bir çalışmadır. Eser, değişik kültürlerin ve uygarlıkların kavşak noktası olagelmiş Ortadoğu’ya ait tarihsel, etnografik ve sosyo-ekonomik verileri bir sosyal bilim çerçevesi içerisinde sentezlemekte ve bölgenin ayrıksı “yaşam biçimini” belli bir bağlama oturtmaktadır. Bu çalışmada sosyal bilim jargonuna başvurmaksızın ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde ele alınan konular şunlar: Din, kimlik, İslam kültürü; topluluk kimlikleri ve etnik gruplar; çobanlık ve göçebe toplum; tarım ve değişen köy; kentler ve kent yaşamı; kadınlar ve toplumsal düzen; iktidarın yereldeki örgütlenme biçimleri olarak liderlik, hamilik ve kabilecilik; Ortadoğu’nun bugün karşı karşıya kaldığı güçlükler…

Tarih boyunca sürekli olarak tartışmaların ve çatışmaların odağında olmuş Ortadoğu’ya değin sorunları, sosyal kalıpları ve kültürel süreçleri kapsamlı bir biçimde öğrenmek isteyen okurlar için…

 

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Daniel G. Bates
daha fazla bilgi

Amal Rassam
daha fazla bilgi

M. Barış Gümüşbaş
daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Peoples and Cultures of the Middle East  
Yayın No: 290  
Sayfa Sayısı: 392  
En: 15  
Boy: 21  
Baskı: 2018  
Editör: Abdurrahim Özmen  
Kapak: Duysal Tuncer  
Düzelti: İbrahim Yıldız  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Tarih Tümü
Spartakistlerden İspanya İç Savaşına
1905'ten 1917'ye Rus Devrimleri
Şarki Türkiye'de Arkeolojik Geziler
Küçük Asya Rumları
Fransız Devriminden İkinci Enternasyonele
Fransız Devriminin Sosyalist Tarihi