Çeviri: Cem Bico
Fiyatı:19 TL
ISBN:978-605-2318-16-4
Emperyalizmlerin Sosyolojisi

Emperyalist fenomenler, her dönemin ekonomik sınıf çıkarlarına indirgenmeye çalışılabilir. Neo-Marksist kuramın yaptığı budur. Emperyalizmde, kısacası, yalnızca kapitalist üst katmanın kapitalist gelişmenin belli bir aşamasındaki çıkarlarının yansımasını görür. Şüphesiz ki bu, meselemizin çözümüne dair elimizde olan açık ara en ciddi katkı. Ancak bu düşüncenin, tarihin ekonomik yorumunun mantıksal olarak zorunlu bir sonucu olmadığını vurgulayalım. Bu düşünce, tarihin ekonomik yorumuyla çelişmeden, hatta onun sunduğu çerçevede kalarak da reddedilebilir.

Emperyalizm geçmiş devirlerin kalıntıları diyebileceğimiz büyük gruba girer. Bunlar tüm somut toplumsal durumlarda, her toplumsal durumun o günkü yaşamsal koşullarıyla değil de o günün geçmişinin yaşamsal koşullarıyla, yani iktisat tarihi bakış açısından o anın değil de geçmiş zamanın üretim ilişkileriyle açıklanabilecek unsurları üzerinde büyük bir rol oynarlar. Emperyalizmi ortaya çıkaran yaşamsal zorunluluklar kaybolup gittiğinden onun da zamanla ortadan kalkması gerekiyor. Yapısal unsur olarak ortadan kalkması gerekiyor zira, taşıyıcısı olan yapı çöküyor ve toplumsal gelişme sürecinde ona alan bırakmayan ve onu destekleyen iktidar unsurlarını elemine eden başka yapılarca çözülüyor. – Joseph Schumpeter

 

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Joseph Schumpeter

Katolik ve orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak 1883 yılında Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu’nda doğdu. İyi okullarda okudu ve Almancaya ilave olarak Yunanca,
Latince, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca öğrendi. Viyana Üniversitesi’nde hukuk ve iktisat eğitimi
aldı. Mısır’da iki yıl avukatlık yaptıktan sonra Avusturya’ya döndü ve çeşitli üniversitelerde iktisat
profesörü olarak çalıştı. 1919’da Avusturya’da kısa bir süreliğine ekonomi bakanlığı, 1921-1924 arasında
ise özel bir bankanın genel müdürlüğünü yaptı. 1925-1932 yılları arasında Almanya’da Bonn
Üniversitesi’nde çalıştı. 1932’de ABD’ye taşındı ve öldüğü yıl olan 1950’ye kadar Harvard Üniversitesi’nde
iktisat profesörü olarak görev yaptı. 20. yüzyılın en önemli iktisatçılarından ve düşünürlerinden
biri olarak kabul edilmektedir. Çok sayıda eseri arasından öne çıkanlar şunlardır: The Theory
of Economic Development (1911); Business Cycles (1939); Capitalism, Socialism and Democracy (1942);
Imperialism and Social Classes (1951); History of Economic Analysis (1954).

daha fazla bilgi

Cem Bico
daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Zur Soziologie der Imperialismen  
Yayın No: 288  
Sayfa Sayısı: 152  
En: 13  

Boy: 19,5

 
Baskı: 2018  
Editör: Barış Ünlü  
Kapak: Duysal Tuncer  
Düzelti: İbrahim Yıldız  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Kuram-Politika Tümü
Feminizm Kitabı
Geleceğin Devrimi
İbrahim Kaypakkaya Kitabı
Kürdistan Sosyalist Solu
Marx'tan Bugüne Solun Tarihi
Türkiye Sosyalist Solu Kitabı 1