Çeviri: Sercan Çalcı
Fiyatı:20 TL
ISBN:978-605-2318-01-0
Siyasalın Düzenekleri
Çağdaş Marksist Kuramda Tartışmalar

Marx’ın, ekonomi-politik bağlamında endüstriyel kapitalizm evresi ile onun özgül sonuç ve çelişkileri hakkında söyledikleriyle karşılaştırıldığında, doğrudan doğruya siyasal teori hakkında daha az şey söylediği aşikârdır. Kapital tarzında yazılmamış fakat Fransa’da İç Savaş hattında yer alan birkaç anahtar metin haricinde 19. yüzyıl Marksizmi, kendisi tarihsel açıdan işçi grevlerinin tezgâhında yoğrulmuş olmasına rağmen, temel eleştirisini özellikle o dönemin yeni bilimi olan ekonomi-politik araştırmaları üzerinden geliştirdi. Ortada Marx tarafından şekillendirilen görüşlerin siyasal sonuçlarıyla ilgili herhangi bir yetersizlik olmamasına rağmen, açıkçası Marksizmin kendisi de bir siyaset değildi.

Buradan hareketle Marx’ın geliştirdiği metodoloji, en azından görünürde, kurgu, düzenleme ve etki-söz için yeterli bir biçime bürünmeden, yani büyük bir hevesle kapitalizmin (mevcut olanın) yerine komünizmi (halihazırda mevcut olmayanı) koymayı hedefleyen bir biçime kavuşmadan önce Marksist siyaset teorisinde pek de mesafe kat edilemez.

Bu derleme, özellikle ekonomik yaşamın siyasal içeriğiyle ve buna bağlı olarak siyasal yaşamın ekonomik içeriğiyle ilgili birtakım umulmadık fikirlerin ve öne çıkan bazı olası istikametlerin 90’lı yıllardaki siyasal gerilemenin diğer yüzünde bulunduğunu ortaya koyuyor; devlet ve hukuk hakkındaki yeni teorileri, tarihin yeni öznelerini, çağdaş siyasetin özgül karakterini, günümüzdeki kurtuluş ve özgürleşme süreçleri hakkında birbiriyle tersleşen meydan okumaları ve enternasyonalist bakış açısının savaşmak zorunda olduğu umulmadık ölçekleri kapsamına alıyor.

Katkıda Bulunanlar: Álvaro García Linera,  Antonio Negri,  Chantal Mouffe, Peter Hallward, Jodi Dean, Jacques Rancière, Claus Peter Ortlieb  Aaron Benanav  John Clegg

DİZİNİN DİĞER KİTAPLARI

Yapılar Sistemler Süreçler

Toplumsala Bakmak

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Sercan Çalcı

Sercan Çalcı

daha fazla bilgi

Andrew Pendakis (Haz.)

Andrew Pendakis (Haz.)

daha fazla bilgi

Jeff Diamanti (Haz.)

Jeff Diamanti (Haz.)

daha fazla bilgi

Nicholas Brown (Haz.)

Nicholas Brown (Haz.)

daha fazla bilgi

Josh Robinson (Haz.)

Josh Robinson (Haz.)

daha fazla bilgi

Imre Szeman (Haz.)

Imre Szeman (Haz.)

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Contemporary Marxist Theory: A Reader, Bloomsburg Academic  
Yayın No: 276  
Sayfa Sayısı: 236  
En: 15  
Boy: 21  
Baskı: 2017  
Dizi Editör: İbrahim Yıldız  
Çeviri: Sercan Çalcı  
Kapak: Duysal Tuncer  
Düzelti: İdil Çetin  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Kuram-Politika Tümü
Feminizm Kitabı
Geleceğin Devrimi
İbrahim Kaypakkaya Kitabı
Kürdistan Sosyalist Solu
Marx'tan Bugüne Solun Tarihi
Türkiye Sosyalist Solu Kitabı 1