Fiyatı:37 TL
ISBN:978-605-4878-95-6
Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş

Anthony Elliott bu kapsamlı, biçem sahibi ve rahat okunur çalışmasında sosyal teori bağlamındaki belli başlı gelenekler ile en yakın tarihli gelişmeleri inceliyor. Adorno, Marcuse, Foucault, Lacan, Derrida, Giddens, Bourdieu, Kristeva, Habermas, Butler, Žižek, Castels, Beck, Bauman, Chodorow, Agamben ve DeLanda gibi büyük etki yaratmış sosyal teorisyenlerin düşüncelerini Frankfurt Okulu’ndan küreselleşmeye, feminizmden ağ toplumuna, yapısalcılıktan postmodernizme, elektronik ekonomisinden iklim değişikliğinin sonuçlarına dek uzanan konu başlıkları altında çözümlerken, klasik sosyal teoriyi modern tartışmalarla ilintilendirmeyi de ihmal etmiyor.

Çağdaş sosyal teori bir yandan sosyal bilimler ile beşeri bilimlerin çözüm üreten, oldukça güçlü ve disiplinlerarası bir projesi, bir yandan da ideoloji, akıl, özgürlük, hakikat, öznellik, kültür ve siyasete ilişkin düşüncelerin derinlikli eleştirisidir. Bu iki açıdan da büyük bir yetkinlik sergileyen ve uluslararası akademik toplulukta büyük ilgi uyandıran bu eser dünyanın pek çok üniversitesinde ders kitabı olarak okutulmaktadır. 

“Muhteşem! Elliott, çağdaş sosyal teorisyenlerin düşüncelerinin gündelik sosyal yaşamın o güzel karmaşıklığını anlamada nasıl yardımcı olabileceğini gösteriyor, sosyal teoriyi aydınlatıcı, anlamlı, yalın ve heyecan verici bir etkinlik haline getirerek.  -Tom Inglis, Sosyoloji Profesörü, University College Dublin, İrlanda

“Çağdaş sosyal teorinin olağanüstü derecede akıcı bir çözümlemesi. Dikkatli ve içgörülü bir yaklaşımla alandaki teorileri didik didik eden bu eser dünyanın her yerinde mutlaka okunmalı/okutulmalı.”  John Urry, Sosyoloji Profesörü, Lancaster University, Birleşik Krallık

 

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Anthony Elliott

Anthony Elliott

daha fazla bilgi

İbrahim Yıldız

İbrahim Yıldız

daha fazla bilgi

Aylin Görgün Baran

Aylin Görgün Baran

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Contemporary Social Theory: An Introduction  
Yayın No: 270  
Sayfa Sayısı: 448  
En: 15  
Boy: 21  
Baskı: 2017  
Derleyen:  
Hazırlayan:  
Editör:  
Yayıma Hazırlayan:  
Kapak:  
Düzelti: Ümit Özger-İdil Çetin  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Başvuru Tümü
Bilim Felsefesi
Devlet ve Siyaset Teorisi
Eleştirel Feminizm Sözlüğü
Kent ve Toplumsal Cinsiyet
Kitle İletişim Kuramları
Marksist İktisat Kılavuzu (Ciltli)