Çeviri: Sezgin Ata
Fiyatı:37 TL
ISBN:978–605–4412–56–3
Köylü İsyanlarından Fransız Devrimine

Yirminci yüzyılın en önemli “aykırı” düşünürlerinden biri olan Murray Bookchin'in, devrimci geleneğin zayıflaması, devrimler çağının eski ve yeni kuşakların bilincinden/belleğinden silinmeye yüz tutması karşısında duyduğu derin kaygı sonucu kaleme aldığı bu dört ciltlik anıtsal eser, o büyük devrimlerin özneleri olan halkların/kitlelerin/”taban” oluşumlarının kurumsal ve örgütsel yapılarına ışık tutmakta, her bir devrimin arka planındaki toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik gelişmelere odaklanmaktadır. Bu devrimler –kapitalizmin niteliğine ilişkin açık bir fikre sahip olmasa ve hatta genellikle modern kapitalizmin önünü açsa da– kapitalizmin ahlaki, politik ve toplumsal birer alternatifi olarak gelişmiş; bugünün bireysel çıkarı gözeten, yarışmacı, daha fazla mülk edinme peşinde koşan egemen anlayışla tersleşmiştir.

“Varolan durumun” zaten “olması gereken şey” olduğu yolundaki teleolojik inanç, egemen paradigmanın işine gelen büyük bir yalandır “Varolan”a eleştirel bakışla karşı çıkan, özgürleştirici bir “ne olmalı” arayışı ise somut ifadesini devrimci halk hareketlerinde bulmuştur. Halk devrimcileri, ne yaptıklarına ve amaçlarının ne olduğuna ilişkin düşüncelerini kitapçıklarında, konuşmalarında, manifestolarında ve eylemlerinde çok etkileyici bir biçimde sunmuşlardır. Yazar, bu adanmış insanların eylem ve etkinliklerini, o isyan ve savaş günlerinde onlarla birlikte omuz omuza mücadele eden birinin ruh haliyle anlatmaktadır.

Murray Bookchin'in Dipnot’tan Çıkan Kitapları:

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Murray Bookchin

Murray Bookchin

daha fazla bilgi

Sezgin Ata

Sezgin Ata

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: The Third Revolution (Volume One)  
Yayın No: 143  
Sayfa Sayısı: 470  
En: 15  
Boy: 21  
Baskı: 2012  
Editör: İbrahim Yıldız  
Çeviri: Sezgin Ata  
Kapak: Duysal Tuncer  
Düzelti: Ümit Özger  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Tarih Tümü
Spartakistlerden İspanya İç Savaşına
1905'ten 1917'ye Rus Devrimleri
Şarki Türkiye'de Arkeolojik Geziler
Küçük Asya Rumları
Fransız Devriminden İkinci Enternasyonele
Fransız Devriminin Sosyalist Tarihi