Çeviri: Döndü Şahin
Fiyatı:20 TL
ISBN:978-605-4878-86-4

Marksizmin toplum, kültür ve siyaset kuramına yapmış olduğu en anlamlı katkılardan biri toplumsal biçimlere değgin materyalist kuram olmuştur. Siyasi yelpazenin her kesiminden düşünürler, iktisadi sistemlerin karakterinin ve doğasının toplumsal olana şekil verdiğini artık kabul etmektedirler, bunun toplumsal yaşamı düşünme ve haritalama tarzımızla ilgili olarak akla getirdiği tüm içerimlerin gereğini her zaman yerine getirmeseler bile. Üretici sistemler değiştikçe, toplumlar iyice çeşitlilik kazanıp karmaşıklaştıkça, toplumsal olanın çağdaş biçimini inceleyen yeni kuramlar geliştirmek bir zorunluluk haline gelmektedir. 

Çağdaş Marksist Kuramda Tartışmalar dizisinin bu ikinci kitabında bir araya getirilen makaleler, kimlik kategorilerinin kapitalizmin toplumsal formasyonuyla, kapitalist üretimle ve sermayeden özgürleşme ufkuyla olan ilişkilerini anlamanın farklı yollarını geliştirerek sınıf, toplumsal hiyerarşiler, toplumsal cinsiyet, ırk ve etnisite arasındaki bağlantıları yeni iktisadi ve toplumsal yapılanmalar bağlamında sorguluyor.

Bu dizi kapsamında yayımladığımız ilk kitap Yapılar, Sistemler, Süreçler adını taşıyordu; elinizdeki kitabın ardından  çıkaracağımız diğer kitaplarsa şunlar: Hakikat Arayışı; Kültür Teorileri ve Siyasalın Labirentlerinde.

Katkıda Bulunanlar:  Étienne Balibar, Dipesh Chakrabarty, Maya Gonzalez , Jeanne Neton, Slavoj Žižek, Théorie Communiste, Roswitha Scholz

Dizinin diğer kitapları:

Yapılar Sistemler Süreçler

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Andrew Pendakis (Haz.)

Andrew Pendakis (Haz.)

daha fazla bilgi

Jeff Diamanti (Haz.)

Jeff Diamanti (Haz.)

daha fazla bilgi

Nicholas Brown (Haz.)

Nicholas Brown (Haz.)

daha fazla bilgi

Josh Robinson (Haz.)

Josh Robinson (Haz.)

daha fazla bilgi

Imre Szeman (Haz.)

Imre Szeman (Haz.)

daha fazla bilgi

Döndü Şahin

Döndü Şahin

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Contemporary Marxist Theory: A Reader  
Yayın No: 265  
Sayfa Sayısı: 200  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 2017  
Editör: İdil Çetin-Soner Torlak  
Çeviri: Dödü Şahin  
Kapak: Duysal Tuncer  
Dizi Editörü: İbrahim Yıldız  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Kuram-Politika Tümü
Feminizm Kitabı
Geleceğin Devrimi
İbrahim Kaypakkaya Kitabı
Kürdistan Sosyalist Solu
Marx'tan Bugüne Solun Tarihi
Türkiye Sosyalist Solu Kitabı 1