Fiyatı:28 TL
ISBN:978-605-4878-84-0
Eleştirel Düşünme Kılavuzu

Demokrasi ile eleştirel düşünme arasında ne gibi bir ilişki vardır? Demokratik bir toplumda yurttaşların 'demokrasi' sözcüğünü anlamlı kılmaları için neleri bilmeleri gerekir? Tarihçi ve eğitimci Normand Baillargeon Eleştirel Düşünme Kılavuzu’nda, gündelik politikada ve haber bültenlerinde insanları istenilen kıvama getirmek için söylenen yalanları açığa çıkarmamız, neyin önemli olduğuna kendi inisiyatifimizle karar vermemiz ve kendimizi iktidarın ve medyanın manipülasyonlarından korumamız için hangi soruları sormamız gerektiğini eleştirel düşünmenin yurttaşlık bilincinin en önemli öğesi olduğunun altını çizerek, çok yalın bir dil ve göz açıcı örneklerle anlatıyor.

“Baillargeon, kamuoyunu yönlendirmeyi, insanları yanıltıp aldatmayı amaçlayan basit teknikler ile yanılsama yaratmaya yarayan daha ince yöntemler konusunda okuru aydınlatıyor, dupduru bir dil ve uzmanlık bilgisiyle. Yazar, tepemizden aşağı her gün boca edilen onca safsata ve yalana aracılık yapan medya ve propagandanın çözümlenmesinde kullanılabilecek stratejileri serimlemekle kalmıyor, aynı zamanda, ideoloji ve öğretilerin çarpıtıcı prizmalarından aktarıldıklarında daha da çapraşık bir hüviyet kazanan karmaşık bir dünyayı anlamada büyük önem taşıyan eleştirel sorgulama yetisini geliştirecek bir alet takımı da sunuyor.”  –Noam Chomsky

“Bu kitap dilin, mantığın -ve sihirbazlık sanatının!- kimi tuzaklarına ve gizlerine dikkat çeken çok hoş bir eser. Okurken, kitaptaki çözümleme ve tartışmaların ussal düşünme yönteminin önündeki engellere takılmama konusunda ne denli yararlı olduğunu görüyorsunuz.” –Harry Frankfurt, On Bullshit kitabının yazarı

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Normand Baillargeon

Normand Baillargeon

daha fazla bilgi

İbrahim Yıldız

İbrahim Yıldız

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: A Short Course in Intellectual Self-Defense  
Yayın No: 260  
Sayfa Sayısı: 280  
En: 15  
Boy: 21  
Baskı: 2017  
Çeviri: İbrahim Yıldız  
Kapak:Duysal Tuncer  
Düzelti: Ümit Özger  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Başvuru Tümü
Bilim Felsefesi
Devlet ve Siyaset Teorisi
Eleştirel Feminizm Sözlüğü
Kent ve Toplumsal Cinsiyet
Kitle İletişim Kuramları
Modern Felsefenin Kısa Tarihi