Çeviri: Soner Torlak
Fiyatı:20 TL
ISBN:978-605-4878-80-2
Yapılar Sistemler Süreçler
Çağdaş Marksist Kuramda Tartışmalar

Marksist kuram, –ekonomi ya da siyasetin çeperlerinde meşgul olunan– tamamen yüzeysel felsefi ilgilerce karakterize edilmek yerine, bizatihi felsefenin canlanması açısından gerekli bir vektör olarak işlemiştir. Özellikle Balibar, Negri, Badiou, Žižek ve diğer düşünürlerin Marksizmleri sayesinde yeni bir öğrenci ve kuramcı nesli arasında felsefe tarihine olan ilgi muazzam biçimde canlanmıştır. Felsefedeki bu Marx’a dönüş, felsefenin zorlayıcı tarihsel koşullara verdiği gecikmiş bir yanıt değil, felsefenin kendi disipliner ve normatif uzamı dahilinde gerçek bir diyalektik dönüştür. Çağdaş Marksist düşüncenin bu her yerden beslenme hali, onun gücünün, farklı görüşlerle tartışmaya ve diğer düşünce yapılarından öğrendikleriyle melezlenmeye duyulan arzunun bir işaretidir. Çağdaş Marksist Kuramda Tartışmalar'ın çeşitli patikalarını bir derlemede diyaloğa sokarak, ağzına kadar sorularla ve tehlikelerle fakat aynı zamanda tan kızıllığının güzel ışıltılarıyla dolu bir geleceğin dünyasını yeniden şekillendirmeyi vaat eden o felsefi ve siyasal sorgulamaları ileriye taşımak bu çalışmanın temel amacıdır.

Marksist kuram, gezegen üzerindeki insan yaşamını halihazırda yeniden şekillendiren hızlı ve genellikle şiddetli süreçleri –“küreselleşme” olarak adlandırılan gerçek ya da kurgusal gelişmeleri– kavramaya ve kuramlaştırmaya yönelik girişimlerde ön planda olagelmiştir. Çağdaş Marksist Kuramda Tartışmalar dizisinin bu ilk kitabında yer alan makaleler teknolojik değişim, yeni jeopolitik oluşumlar, yeni ekonomi, güvencesizlik, neoliberalleşme ve ekolojinin talepleri dahil yapısal meselelerin üzerine giderek ve bu meselelerin kuram açısından ortaya çıkardığı zorluklara ilişkin sorular sorarak bugünkü tarihsel konjonktürümüzün özgüllüklerini belirlemeye yönelik çabaları ifade etmektedir

Katkıda Bulunanlar: Félix Guattari , Eric Alliez, Moishe Postone, Alan Lipietz, Paulin Hountondji, Maurizio Lazzarato, Silvia Federici, Arif Dirlik

Dizinin diğer kitapları:

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Andrew Pendakis (Haz.)

Andrew Pendakis (Haz.)

daha fazla bilgi

Jeff Diamanti (Haz.)

Jeff Diamanti (Haz.)

daha fazla bilgi

Nicholas Brown (Haz.)

Nicholas Brown (Haz.)

daha fazla bilgi

Josh Robinson (Haz.)

Josh Robinson (Haz.)

daha fazla bilgi

Imre Szeman (Haz.)

Imre Szeman (Haz.)

daha fazla bilgi

Soner Torlak

Soner Torlak

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Contemporary Marxist Theory: A Reader  
Yayın No: 255  
Sayfa Sayısı: 206  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 2017  
Hazırlayan: Andrew Pendakis -Jeff Diamanti
Nicholas Brown - Josh Robinson
Imre Szeman
 
Dizi Editör: İbrahim Yıldız  
Çeviri: Soner Torlak  
Kapak: Duysal Tuncer  
Düzelti: Ümit Özger  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Kuram-Politika Tümü
Feminizm Kitabı
Geleceğin Devrimi
İbrahim Kaypakkaya Kitabı
Kürdistan Sosyalist Solu
Marx'tan Bugüne Solun Tarihi
Türkiye Sosyalist Solu Kitabı 1