Fiyatı:44 TL
ISBN:978-605-4878-74-1
Hikmet Kıvılcımlı Kitabı

Hikmet Kıvılcımlı; Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılış yıllarını, Balkan Savaşlarını, Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkımları, Milli Mücadele ve erken Cumhuriyet dönemlerini yaşamış bir tarih tanığı.

Ekim Devrimi’nin ardından, dünyada ezilenler için umudun yeşerdiği yıllarda, uluslararası sosyalist düşünceyle buluşan ve bütün hayatı siyasi mücadeleler içinde geçmiş bir devrimci.

Marksist düşüncenin kuramsal ve tarihsel gelişimi üzerine yaptığı çalışmalarla, mücadelenin ufkunu açmış, polemiklerle sürmüş bir hayat.

Türkiye’nin özgül koşullarını esas alan ve bunun üzerinden Türkiye devrimine bakan, özgün tezleri ve teorileri olan bir devrimci. Hayatı boyunca birçok kez hapis cezasına ve işkenceye maruz kalmış, çileli yıllar içinde hiç yılmadan ürettiği ve ardında bıraktığı devasa külliyatıyla, Marksist klasiklerden çevirdiği eserlerle Türkiye sosyalist hareketinin en üretken devrimcisi.

Sosyalist literatüre özgün kavramlar kazandıran, farklı bir dili, mizahı ve ironisi olan, kendine has bir devrimci.

Doğu/Batı eksenli sorgulamaları, yerelleşme tartışmalarıyla solun ideolojik haritasına ve evrensel Marksist literatüre Türkiye’den katkılarda bulunan bir devrimci…

Elinizdeki kitap Türkiye sosyalist hareketinin erken dönem kadrolarından Hikmet Kıvılcımlı’nın kendi yazılarından ve onu çeşitli yönleriyle değerlendiren makalelerden oluşuyor.

Hikmet Kıvılcımlı literatürüne bütünlüklü bir girizgâh olan bu seçkinin onun anlaşılmasına ve yeni kuşaklarla tanışmasına katkıda bulunmasını umuyoruz.

Katkıda bulunanlar: Vedat Türkali, Ergun Aydınoğlu, Selahattin Okur, Yalçın Yusufoğlu, Mehmet Yılmazer, Necmi Erdoğan, Metin Kayaoğlu

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Ahmet Kale (Haz.)

Ahmet Kale (Haz.)

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Hikmet Kıvılcımlı Kitabı  
Yayın No: 250  
Sayfa Sayısı: 528  
En: 15  
Boy: 21  
Baskı: 2017  
Hazırlayan: Ahmet Kale  
Editör: Emir Ali Türkmen  
Yayıma Hazırlayan:  
Kapak: Yılmaz Aysan  
Düzelti: Ümit Özger  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Kuram-Politika Tümü
Feminizm Kitabı
Geleceğin Devrimi
İbrahim Kaypakkaya Kitabı
Kürdistan Sosyalist Solu
Marx'tan Bugüne Solun Tarihi
Türkiye Sosyalist Solu Kitabı 1