Çeviri: Akın Sarı
Fiyatı:39 TL
ISBN:978-605-4878-29-1
Tarih Olarak Teori
Üretim ve Sömürü Biçimleri

Tarih Olarak Teori, insanlık tarihinde köleliğin yol açtığı değişimlerden yoksulların denetim altına alınmasına, üretim ilişkileri ile inançların birbirinin içine geçme biçimlerinden gündelik hayatta emek süreçlerinin deneyimlenme türlerine varıncaya değin geniş bir konu yelpazesi üzerinde, bugün içinde yaşadığımız kapitalizmin doğasına ve kökenine ışık tutan derinlikli bir tartışma yürütüyor.  Jauris Banaji, tarihe ilişkin doktriner ve ortodoks okumalar ve kuramlarla hesaplaştığı bu tartışmasında, insanlık tarihinin kanallarında halkların ne şekilde boyunduruk altına alınarak "işçileştirildiğini" anlatıyor.

Üretim tarzlarının içsel dinamiğini açıklayan şey nedir? Üretim tarzları ve sömürü̈ biçimleri birbiriyle nasıl bir ilişki içindedir? Verili sömürü̈ biçimleri aşağı yukarı hangi şartlar altında bulunur? Basit meta üretiminin tarihsel anlamı nedir? Kapitalizm nedir ve nasıl meydana gelmiştir? Hukuki sistemler ile kapitalist gelişme arasındaki ilişki nedir? Ücretli emek yalnızca sermayenin gerektirdiği bir şey midir yoksa kölelik de bu tarzda işleyebilir mi?

Banaji, Tarih Olarak Teori'de bu soruların hepsine kendine has ve kışkırtıcı yanıtlar vermektedir. Yarını bugünden kurabilmek ve bugündeki dünü̈ anlamak için, Banaji'nin insanlık tarihine ilişkin geliştirdiği tezler her anlamda tartışılmaya değer bir nitelik taşımaktadır.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Jairus Banaji

Jairus Banaji

daha fazla bilgi

Akın Sarı

Akın Sarı

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Theory as History: Essays on modes of Production and Exploitation  
Yayın No: 239  
Sayfa Sayısı: 494  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 2017  
Çeviri: Akın Sarı  
Editör: İbrahim Yıldız  
Yayıma Hazırlayan: Soner Torlak  
Kapak: Duysal Tuncer  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Etiketler: # teori,
Kuram-Politika Tümü
Feminizm Kitabı
Geleceğin Devrimi
İbrahim Kaypakkaya Kitabı
Kürdistan Sosyalist Solu
Marx'tan Bugüne Solun Tarihi
Türkiye Sosyalist Solu Kitabı 1