Çeviri: Simten Coşar
Fiyatı:42 TL
ISBN:978-605-4878-68-0
Çağdaş Siyaset Felsefesi Kılavuzu
Disiplinler ve İdeolojiler

Çok farklı alanlardan öğrencilerin ve akademisyenlerin faydalanması için hazırlanan Çağdaş Siyaset Felsefesi Kılavuzu, siyaset felsefesi gibi dinamik bir alana dair bugünün en kapsamlı ve en güncel kaynağı olma özelliği taşıyor.

Çağdaş Siyaset Felsefesi Kılavuzu, özellikle son kırk yılda giderek etkin bir inceleme/araştırma alanı haline gelen siyaset felsefesinin büyüyen ihtiyacına yanıt olarak, bugün siyaset felsefesi alanında araştırmalarını sürdüren önde gelen yazarlarca kaleme alınan maddelerden oluşuyor.

Ekonomi, tarih, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve siyasal düşünceler tarihi gibi farklı alanları disiplinler arası bir yaklaşımla ele alan bu Kılavuz, siyasal ideolojilere dair derinlikli kuramsal analizler sunmanın yanı sıra kozmopolitizm ve fundamentalizm gibi son yıllarda yoğun biçimde tartışılan kavramlardan uluslararası ilişkiler ve küresel adalete kadar uzanan bir yelpazede ayrıntılı irdelemeler içeriyor.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Robert E. Goodin

Robert E. Goodin

daha fazla bilgi

Philip Pettit

Philip Pettit

daha fazla bilgi

Thomas Pogge

Thomas Pogge

daha fazla bilgi

Simten Coşar

Simten Coşar

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: A Companion to Contemporary Political Philosophy (2nd Edition)  
Yayın No: 244  
Sayfa Sayısı: 618  
En: 15  
Boy: 21  
Baskı: 2016  
Çeviri Editörü: Simten Coşar  
Kapak: Duysal Tuncer  
Düzelti: İbrahim Yıldız - Ümit Özger  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Başvuru Tümü
Bilim Felsefesi
Devlet ve Siyaset Teorisi
Eleştirel Feminizm Sözlüğü
Kent ve Toplumsal Cinsiyet
Kitle İletişim Kuramları
Modern Felsefenin Kısa Tarihi