Fiyatı:5.00 TL
ISBN:978-975-9051-57-0
Devlet ve Sermayenin Yeni Biçimleri

Devlet, sermaye ve emek sorunu son yıllarda yeni bir tartışma arayışı içinde yeniden ele alınmaktadır. Modern devletin son yüz elli yıllık oluşumu kuramsal ve olgusal boyutlarıyla tartışmanın zeminini oluşturmaktadır. Devletin uluslararası, ulusal ve yerel biçimleri sermayenin ve emeğin örgütlenmesine sıkı sıkıya bağlı bir çerçeve içine yerleşmektedir. Son yıllarda devletin eski biçimiyle ortadan kalktığı ve geleneksel uzlaşmaların sona erdiği ve yeni çatışmaları ürettiği yönelimler üzerine gözlemler ve analizler öne çıkmaktadır. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla çatışma biçimleri sınıftan ulusa bir değişim geçirirken, bugün ulus-devleti aşındıran yeni yapılara apayrı bir anlam yüklenmektedir.
Bununla birlikte kuramsal ve somut gözlemler sürecin niteliğini kavramada bir hareket noktası sağladığı gibi bir engele de dönüşebilir. Yaşadığımız üçüncü binyıl yeni tartışmalara ve özellikle yeni hareket noktaları oluşturmaya adaydır. Devlet ve Sermayenin Yeni Biçimleri günümüz dünyasını anlama ve tarihsel ve güncel boyutları içinde Türkiye’de devletin yerel, ulusal ve küresel çerçeveler içindeki görünümlerini ve çelişkilerini sermaye ve emek çatışmasının boyutları içinde inceleme çabasının bir ürünüdür. Geçen yüzyılın uzlaşmalarının ürünü olarak devletin oluşumu ve bugün ortaya çıkan yeni çatışmaların bir ürünü olarak devletin sermayeye dönüşümü küresel çatışmanın dinamikleri ve Türkiye’nin özgül çatışmaları üzerinden incelenmektedir. Devlet ve Sermayenin Yeni Biçimleri somut gözlem, yöntembilimsel eleştiri ve kuramsal analizi Türkiye’nin siyasal ve toplumsal değişimlerini anlama ve açıklama çabasına bir katkı amacını bu yöndeki tartışmayı harekete geçirdiği ölçüde yerine getirebilecektir.

Katkıda Bulunanlar: Hayri Kozanoğlu, Ramazan Günlü, Bülent Duru, Fatih Türe, Mustafa Kemal Coşkun, Cem Dışbudak, İlknur Türe, Adalet B. Alada, Hatice Kurtuluş, Erol Yıldız

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Ramazan Günlü(Der.)

Ramazan Günlü(Der.)

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Devlet ve Sermayenin Yeni Biçimleri  
Yayın No: 54  
Sayfa Sayısı: 332  
En: 13,5  
Boy: 21  
Baskı: 2008  
Editör: Emir Ali Türkmen  
Kapak: Sinan Solmaz  
Baskı ve cilt: Mattek Matbaacılık  


Etiketler: # ,
Araştırma İnceleme Tümü
Ailenin Serencamı
İsyandan İnşaya
İttihat Terakki ve Kürtler
Medyatikleşen Kültürler
Türkiye'nin 68'i
Feminist Güzergah