Fiyatı:16.00 TL
ISBN:978-975-9051-84-6
Halkla İlişkiler Üzerine
disiplinlerarası bir alanın yönelimleri

Elinizdeki bu derlemeye bakıp halkla ilişkileri öğrenebileceğinize ya da bir beceri geliştirebileceğinize inanmayın. Aksine derleme, halkla ilişkilerin disiplinlerarası niteliğinden hareketle, son dönemde bu alana dair geliştirilen kuramsal yaklaşımları özetleme amacındadır. Eğer bu satırları okuyup kitabı elinizde tutmaya devam ediyorsanız halkla ilişkilerin egemen paradigması olan Grunig’in “mükemmellik teorisi”ne yapılan son katkıları; bu paradigmaya karşı geliştirilen güncel eleştirileri ve sosyal teoriyle halkla ilişkiler arasında kurulan bağları görme olanağına kavuşacaksınız. Bu derleme, zihinlerde var olan ve pratikte uygulanan halkla ilişkiler üzerine yeniden düşünmenizi sağlayacak.

İçindekiler
• Halkla İlişkiler Konusunda Bir Kaç Söz / Metin Kazancı
• Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Halkla İlişkiler: Türkiye’deki Akademik Çalışmalar Üzerine Niteliksel Bir İnceleme/ B. Pınar Özdemir & Melike Aktaş Yamanoğlu
• Halkla İlişkiler Araştırmaları Yol Ayrımında / Karla K. Gower
• Büyük Yapıyı Biçimlendirmek: Stratejik Bir Yönetim Fonksiyonu Olarak Halkla İlişkiler Üzerine Süregiden Araştırmalar / James E. Grunig
• Uluslararası Halkla İlişkiler Teorisi, İnternet ve Aktivizm: Kişisel Bir Düşünce / Robert I. Wakefield
• Genel Bir Halkla İlişkiler Teorisi Olarak İlişki Yönetimini Açımlamak / John A. Ledingham
• Simetrik İletişim: Mükemmel Halkla İlişkiler veya Bir Hegemonya Stratejisi mi? / Juliet Roper
• Küresel Bağlamda Halkla İlişkiler: Teorik Bir Mercek Olarak Eleştirel Modernizmin Uygunluğu / Mahuyapa, Mohan J. Dutta
• Habermas ve Halkla İlişkiler Üzerine / Roland Burkart
• Halkla İlişkiler İçin Bir Alet Çantası: Michel Foucault’nun Eserleri / Judy Motion, Shirley Leitch
• Bourdieu’yü Temel Almak: Halkla İlişkilerin Sosyolojik Kavranışı / Oyvind Ihlen
• Anthony Giddens ve Halkla İlişkiler: Bir Üçüncü Yoldan Bakış  / Jesper Falkheimer
• Politikanın Medyatikleşmesi: Demokrasiye Bir Meydan Okuyuş mu? / Gianpietro Mazzoleni, Winfred Schulz
• Politik Profesyonellikte Yeni Ufuklar / Paolo Mancini

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

B. Pınar Özdemir(Der.)

B. Pınar Özdemir(Der.)

daha fazla bilgi

Fatih Keskin(Der.)

Fatih Keskin(Der.)

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Halkla İlişkiler Üzerine  
Yayın No: 78  
Sayfa Sayısı: 302  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 2009  
Editör: Emir Ali Türkmen  
Kapak: M. Sobacı  
Baskı ve cilt: Mattek Matbaacılık  


Araştırma İnceleme Tümü
Ailenin Serencamı
İsyandan İnşaya
İttihat Terakki ve Kürtler
Medyatikleşen Kültürler
Türkiye'nin 68'i
Feminist Güzergah