Çeviri: Devrim Keskin
Fiyatı:35 TL
ISBN:978-605-4412-67-9
Fransız Devriminden İkinci Enternasyonele
(Üçüncü Devrim/ Cilt 2)

Yirminci yüzyılın en önemli "aykırı" düşünürlerinden biri olan Murray Bookchin'in, devrimci geleneğin zayıflaması, devrimler çağının eski ve yeni kuşakların bilincinden/belleğinden silinmeye yüz tutması karşısında duyduğu derin kaygı sonucu kaleme aldığı bu dört ciltlik anıtsal eser, o büyük devrimlerin özneleri olan halkların/kitlelerin/"taban" oluşumlarının kurumsal ve örgütsel yapılarına ışık tutmakta, her bir devrimin arka planındaki toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik gelişmelere odaklanmaktadır. 

Üçüncü Devrim'in bu ikinci cildinde genelde modern tarihin,özeldeyse Fransız tarihinin bir anlamda en fırtınalı halk ayaklanmaları olan 1830 Devrimi, 1848 Devrimi ve 1871 Paris Komünü ele alınıyor. Ayrıca, uluslararası emekçi örgütleri olarak Birinci Enternasyonal ile İkinci Enternasyonal'in tarihçesi ve dayandığı kökenler inceleniyor. 19. yüzyıl işçi hareketlerinin giderek nasıl ideolojik bir boyut kazandığı, radikal cumhuriyetçi bir ideoloji ve hareket olan Jakobenizmden işçi sınıfı odaklı çeşitli sosyalizmlere doğru nasıl bir geçiş yaşandığı, zamanın federalizm/konfederalizm tartışmalarının günümüz için ne anlam ifade ettiği somut olaylar ve örnekler üzerinden tartışılıyor.

Murray Bookchin'un son yayınlanmış çalışması olan ve dört ciltten oluşan, Devrimci Halk Hareketleri Tarihi farklı bir dünya tarihi anlatıyor.

Murray Bookchin'in Dipnot’tan Çıkan Kitapları:

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Murray Bookchin

Murray Bookchin

daha fazla bilgi

Devrim Keskin

Devrim Keskin

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: The Third Revolution(Volume 2)  
Yayın No: 153  
Sayfa Sayısı: 380  
En: 15  
Boy: 21  
Baskı: 2012  
Editör: İbrahim Yıldız  
Yayıma Hazırlayan: Reha Alpay  
Kapak: Sinan Demirkaya  
Baskı ve cilt: Mattek Matbaacılık  


Tarih Tümü
Spartakistlerden İspanya İç Savaşına
1905'ten 1917'ye Rus Devrimleri
Şarki Türkiye'de Arkeolojik Geziler
Küçük Asya Rumları
Fransız Devriminin Sosyalist Tarihi