Çeviri: Devrim Evci
Fiyatı:5.00 TL
ISBN:978-605-4412-75-4
Küçük Asya Rumları
19. Yüzyılda İnanç Cemaat ve Etnisite

"Geçen iki yüzyılın çok büyük kısmında ulusu temsilen devletin ortaya çıkışı, doğal ve kaçınılmaz bir süreç gibi algılanmıştır. Bundan dolayı, insanlık tarihi bu çerçevede şekillendirilmeye başlanmıştır. Elinizde tutuğunuz kitap, ulusal söylemle yazılan tarih anlayışının kültürel yaptırımları ve varsayımlarının ötesine gitmeyi amaçlayan bir çabanın ürünüdür. Diğer bir deyimle, ulusal tarih anlayışının dayandığı teleolojik gelişme modelini tamamen reddetmektedir. Burada benimsediğimiz anlayışa göre, ulusal şekillenme, insanlar arasında dönemin tarihsel çerçevesine ve kültürel geleneklerine bağlı olarak devam eden bir toplumsal süreç olarak kabul ediliyor.

19. yüzyıldaki Osmanlı dünyasına kendi halklarından birinin, yani Rumların gözlüğü ile bakmamızın, onun gelişimini etkileyen ve değiştiren önemli siyasi ve iktisadi güçleri daha iyi anlamamıza yardımcı olacağına inanıyorum. Bu güçlere bakmak için seçtiğim pencere, tutulan kayıtlardan ve kaydedilen hatıralardan ortaya çıkabildiği ölçüde Rumların toplumsal hayatlarıdır. Bu pencerenin çerçevesini oluştururken, Osmanlı toplumu üzerine çalışan bilim adamlarının yazdıklarına dayandım. Böylece elinizdeki bu çalışmaya hâkim olan bakış açısını şekillendirirken, Rumların perspektifinden hareketle Osmanlı devletinin daha geniş yapısına ulaşmaya çalıştım.

Benim bu çalışmadaki amacım, Osmanlı devleti ve toplumunun kültürel kimliğini derinden etkileyen sosyal, iktisadi ve siyasi gelişmeleri birbirine bağlamak oldu. Böyle yaparak, bir zamanlar Osmanlı Anadolusu'ndaki çok etnik karakterli dünyanın ayrılmaz bir parçası olan halklardan birinin çok özgün ve kapsamlı bir portresini yaratmaya çalıştım."

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Devrim Evci

Devrim Evci

daha fazla bilgi

Gerasimos Augistinos

Gerasimos Augistinos

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: The Greeks of Asia Minor  
Yayın No: 160  
Sayfa Sayısı: 318  
En: 15  
Boy: 21  
Baskı: 2013  
Editör: Onur Yıldırım  
Kapak:Ekber Yıldız  
Düzelti: Aybars Yanık  
Baskı ve cilt: Mattek Matbaacılık  


Etiketler: # ,
Tarih Tümü
Spartakistlerden İspanya İç Savaşına
1905'ten 1917'ye Rus Devrimleri
Şarki Türkiye'de Arkeolojik Geziler
Fransız Devriminden İkinci Enternasyonele
Fransız Devriminin Sosyalist Tarihi