Fiyatı:7.00 TL
ISBN:978-975-9051-41-9
Türkiyede Kapitalizmin Güncel Sorunları
 • Emek Süreçlerinde Taşeronluk ve Tuzla Tersaneler Bölgesi Örneği / Nevra Akdemir
 • Paşabahçe İşçileri Anlatıyor: "Hayır" Diyebilenlerin Öyküsü / Yasemin Özgün Çakar & Kumru Berfin Emre & Çağdaş Ceyhan
 • Buldan'da Dokumacılık Kültürünün Birikimi ve Sözlü Tarihi / Maya Arıkanlı Özdemir & Besime Şen & Hakan Koçak
 • Özelleştirmenin Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi: Tekel Örneği / Gülay Günlük Şenesen & Özgün Akduran
 • Dışsal Taylorist Denetiminden İçsel "Rıza"nın İnşasına: Örgüte Bağlılık, İş Doyumu / Fatma Yıldırım
 • Küreselleşen Tarım ve Türkiye'de Tarım Reformu / Hülya Kendir
 • Küresel Kapitalizmin "Anayasası":GATS / Selime Güzelsarı
 • Genişleyen Avrupa Birliği'nde Emek Piyasalarının ve İstihdam Politikalarının Dönüşümü: "Avrupalaşma" mı yoksa "Amerikalaşma" mı? / Barış Karaağaç
 • Sermayenin Uluslararasılaşma Sürecinde Finans Sermayesinin Yeniden Yapılanması / Nuray Ergüneş
 • Türkiye'nin Yapısal Dönüşüm Sürecinde Banka Reformu / Derya Gültekin Karakaş
 • Türkiye ve Irak'taki Kürt Hareketinin Evrimi Üzerine Tarihsel Karşılaştırmalı Bir Tartışma Çerçevesi / Cenk Saraçoğlu
 • İç Burjuvazinin Gelişimi:1960'lardan Günümüze Bakış / Fuat Ercan & Gürçağ Tuna

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Kolektif

Kolektif

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Türkiyede Kapitalizmin Güncel Sorunları  
Yayın No: 40  
Sayfa Sayısı: 416  
En: 13,5  
Boy: 21  
Baskı: 2007  
Hazırlayan: Fuat Ercan-Tolga Tören-Seçil Paçacı-Özlem Taştan-Sertaç Tümtaş-Özlem Tezcek  
Editör: Emir Ali Türkmen  
Baskı ve cilt: Mattek Matbaacılık  


Etiketler: # ,
Araştırma İnceleme Tümü
Ailenin Serencamı
İsyandan İnşaya
İttihat Terakki ve Kürtler
Medyatikleşen Kültürler
Türkiye'nin 68'i
Feminist Güzergah