Fiyatı:5 TL
ISBN:978-605-4412-60-0
Hakikat ve İnsan Hakları

Bu kitap, geçmişle hesaplaşma gündemimize dair kolektif bir değerlendirme çabasının sonuçlarını sergiliyor. Hakikat kavramı ve insan hakları teması etrafında düzenlenmiş sekiz seminer ve üç forumun yoğun tartışmalarını yansıtan bu çalışma, bizleri, hakikati beklemeye değil, onu savunmaya; geçmişle hesaplaşmanın yolları, yordamları, müşkülleri üzerine birlikte kafa yormaya; geçmişin sorgulanması işini, geleceğe dair ne yapmak istediğimiz sorusunun musallat olduğu bir ‘şimdi’de yapmak zorunda olduğumuz gerçeğine hakkını vermeye; kent mekânlarını ve oralarda sürdürülen hayatları toplumsal hafızanın taşıyıcıları olarak okumaya; hakikati bilme hakkının olanaklılığı ve hukuk içerisindeki serüveni üzerine düşünmeye; geçmişle hesaplaşma bahsinde ceza yargılamasının sağladığı imkânları irdelemeye; toplumsal yas süreçlerinin anlamı üzerinde dikkatlice durmaya; egemen politik kültürümüze sirayet eden travmatik hafızanın haritasını çıkarmaya davet ediyor.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Özkan Agtaş(Der.)

Özkan Agtaş(Der.)

daha fazla bilgi

Bişeng Özdinç(Der.)

Bişeng Özdinç(Der.)

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Hakikat ve İnsan Hakları  
Yayın No: 149  
Sayfa Sayısı: 460  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 2012  
Derleyen: Özkan Agtaş-Bişeng Özdinç  
Editör: Emir Ali Türkmen  
Yayıma Hazırlayan:  
Kapak: Sinan Demirkaya  
Baskı ve cilt: Mattek Matbaacılık  


Etiketler: # ,
Araştırma İnceleme Tümü
Ailenin Serencamı
İsyandan İnşaya
İttihat Terakki ve Kürtler
Medyatikleşen Kültürler
Türkiye'nin 68'i
Feminist Güzergah