Çeviri: Armağan Öztürk Çeviri: Onur Orhangazi
Fiyatı:21 TL
ISBN:978-975-9051-89-1
Pedagoji ve Devrim
Eğitimin Temelleri Üzerine Disiplinlerarası veUlusüstü Yaklaşımlar

Eğitimin toplumsal temelleriyle ilgili literatürdeki ortak vurgu, genel olarak, okulların muhafazakâr doğası üzerinedir. Bu çalışmada bir yandan eğitimin siyasal iktidarın kurulması/korunması/sürdürülmesi sürecinde oynadığı rol birbirinden farklı deneyimler üzerinden tartışılırken, diğer yandan, yine aynı bağlamda inşa edilen muhalefet etme biçimlerine değinilmektedir. Kitap boyunca sunulan örnekler, pedagojik inşa sürecinde rastlanan çelişki ve gerilimler yanında, devrimlerin bu bağlamdaki dönüştürücü ve özgürleştirici işlevlerine dikkat çekmeleri bakımından da eğitimin temellerini "sarsıcı" niteliktedir.

Disiplinlerarası ve ulusüstü bir perspektifle devrim dönemi pedagojilerini ve pedagojik devrimleri araştıran bu derleme; eğitimin temellerinin dün, bugün, yarın ekseninde ve sosyal, siyasal ve kültürel dinamikler üzerine oturtularak araştırılmasına ilişkin yeni yöntemler önermektedir.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

E. Thomas Ewing(Haz.)

E. Thomas Ewing(Haz.)

daha fazla bilgi

Armağan Öztürk

Armağan Öztürk

daha fazla bilgi

Onur Orhangazi

Onur Orhangazi

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Revolution and Pedagogy  
Yayın No: 93  
Sayfa Sayısı: 360  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 2010  
Editör: İbrahim Yıldız  
Kapak: Sinan Demirkaya  
Baskı ve cilt: Mattek Matbaacılık  


Eğitim Tümü
Özgürleştiren Praksis
Demokratik Okullar
Öğrenme Kuramları ve Yetişkin Öğrenme Modell
Eğitim Bilimi
Bitmeyen Sınavlar Yaşanmayan Hayatlar