Çeviri: Devrim Evci
Fiyatı:30 TL
ISBN:978-605-4412-20-4
Marksizmden Post-Marksizme

Dünyanın önde gelen toplum kuramcılarından biri olan Göran Therborn, bu özlü ve panoramik yapıtında, Marksizmin 21. yüzyılda izlediği yörüngeyi ve onun 21. yüzyılda radikal düşünceye nasıl bir miras bıraktığını inceliyor.

Therborn, Marksizm ve eleştirel kuramın son yüzyıl içerisinde çizdiği parabole tarihsel bir perspektiften bakarken, radikal düşüncenin 21. yüzyılın başında girdiği özgün arayışlara eğilmeyi de –Žižek, Negri, Badiou ve diğer düşünürlerin yapıtlarını tartışarak– ihmal etmiyor. Modernite, postmodernizm ve post-Marksizm üzerine süregelen tartışmalara çağdaş bir bakış açısıyla yaklaşan yazar, Marksist ve Marx’la ilintili kuramsal akımların değişen iktisatisadi, siyasi ve entelektüel koşullarla nasıl başa çıkabileceğini irdeliyor. 21. yüzyıl siyasetinin parametrelerini küresel ölçekte soruşturan bu eleştirel-kuramsal bakış, yeni yüzyılda da Marksizmin dünyayı açıklama ve değiştirme gücüne duyulan güvenin bir ifadesi olarak karşımıza çıkıyor.

Yazarın Dipnot'tan çıkan diğer kitapları:

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Devrim Evci

Devrim Evci

daha fazla bilgi

Göran Therborn

Göran Therborn

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: From Marxism to Post-Marxism  
Yayın No: 110  
Sayfa Sayısı: 227  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 2011  
Editör: İbrahim Yıldız  
Kapak: Sinan Demirkaya  
Düzelti: Ümit Özger   
Baskı ve cilt: Mattek Matbaacılık  


Kuram-Politika Tümü
Feminizm Kitabı
Geleceğin Devrimi
İbrahim Kaypakkaya Kitabı
Kürdistan Sosyalist Solu
Marx'tan Bugüne Solun Tarihi
Türkiye Sosyalist Solu Kitabı 1