Fiyatı:20 TL
ISBN:978-605-4412-58-7
Gramsciye Farklı Yaklaşımlar

Gramsci'nin pasif devrim, tarihsel blok gibi nispeten bilindik kavramları dünyamız üzerine kafa yoranlara büyük olanaklar açar. Ne var ki düşünürün çalışmaları yalnızca bu kavramlar ve söz konusu kavramların dokundukları alanlarla sınırlandırılamaz. Ünlü Marksist tarihçi Eric Hobsbawm ve ünlü yönetmen Pier Pasolini'nin de yazılarıyla dahil oldukları bu derleme, Gramsci'nin yalnızca hegemonya, mevzi savaşı gibi temel kavramlarına eğilmekle kalmıyor, aynı zamanda sivil toplum, devletin sönmesi, burjuva devrimi, folklor, rıza ve demokrasi gibi meselelere yönelik Gramsci'nin geliştirdiği içgörüleri farklı açılardan aydınlatmaya çabalıyor. Böylece Gramsci düşüncesinin derinliği ve günümüzü anlamakta bize söyleyecekleri olduğu bir kez daha açığa çıkıyor.
 

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Anne Showstack Sassoon(Der.)

Anne Showstack Sassoon(Der.)

daha fazla bilgi

Ozan Kamiloğlu

Ozan Kamiloğlu

daha fazla bilgi

Burcu Şentürk

Burcu Şentürk

daha fazla bilgi

Çağla Erdoğan

Çağla Erdoğan

daha fazla bilgi

Mustafa Kemal Coşkun

Mustafa Kemal Coşkun

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Approaches to Gramsci  
Yayın No: 146  
Sayfa Sayısı: 280  
En:13  
Boy: 19,5  
Baskı: 2012  
Derleyen: Anne Showstack Sassoon  
Editör: Utku Özmakas  
Kapak: Sinan Demirkaya  
Baskı ve cilt: Mattek Matbaacılık  


Kuram-Politika Tümü
Feminizm Kitabı
Geleceğin Devrimi
İbrahim Kaypakkaya Kitabı
Kürdistan Sosyalist Solu
Marx'tan Bugüne Solun Tarihi
Türkiye Sosyalist Solu Kitabı 1