Çeviri: İlker Akçay Çeviri: Ekrem Ekici
Fiyatı:36 TL
ISBN:978-605-4412-65-5
Gramsci Çağı
Felsefe Hegemonya Marksizm

Gramsci üzerine bugüne dek yazılmış en kapsamlı ve en aydınlatıcı felsefi çalışma olarak nitelenen Gramsci Çağı, bu büyük devrimciden bize miras kalan bir dizi karmaşık konuyu -hegemonyanın işleyişi ve boyutları, siyasi eylemin rolü ve doğası, teori ile pratik ve sivil toplum ile devlet arasındaki ilişkiler- yeni ve heyecan verici bir içgörüyle değerlendiriyor. Hapishane Defterleri'nin son derece titiz bir analizi olan elinizdeki çalışma, özellikle L. Althusser ile P. Anderson'un Gramsci yorumlarını bütünüyle alt üst ediyor, Gramsci'nin eserini salt onların merceğinden okumamızı artık imkânsız kılıyor. Marksizmin halen yaşamakta olduğumuz Gramsci Çağı'nda Gramsci'nin zorunlu olarak yarım kalmış projesini üstlenme çağrısında bulunuyor. İşçi sınıfı hareketine organik olarak bağlı entelektüel pratiklerin değerlemeye tabi tutulması, yeni bir entelektüel düzenin örgütlenmesi, demokratik pedagoji pratiklerinin yayılması ve çoğalmaya elverişli örgütsel yapıların inşa edilmesi, kısacası felsefeyi kavramanın tüm biçimini tepeden tırnağa yenileyen bir praksis felsefesinin geliştirilmesi projesidir bu. Dünyaya ilişkin alternatif bir kavrayışı yaygınlaştırmak, felsefeyi yeniden kurma yeterliğine sahip bir başka felsefe pratiğinin yolunu açmak, kapitalist sömürü ve tahakküm ilişkilerine karşı bir hareket inşa etme mücadelesinde acil ve somut bir siyasi görev olarak önümüzde duruyor. Gramsci'yi çağcıl, güncel ve geçerli kılan da bu görevdir. 

"Thomas'ın Gramsci'si, içinde bulunduğumuz ve Gramsci'nin yaşadığı dönemle kimi benzerlikler gösteren bu iktisadi ve jeopolitik krizler çağında tam da ihtiyaç duyduğumuz türden bir eserdir. Hapishane Defterleri'ni ve Gramsci hakkındaki literatürü eleştirel bir bakışla didik didik eden Thomas, devrimci Marksizmi yeniden inşa etme çabasına katkı sunmak amacıyla, salt akademik yorumla yetinmeyip Gramsci'yi çağdaş radikal düşünceyle etkin bir diyaloga sokmaktadır." -Alex Callinicos

"Gramsci'yi 'yaşayan bir klasik', moderniteyi anlamak açısından vazgeçilmez bir yazar olarak sunan bu kitabın kapsamı, zenginliği ve özgünlüğü göz önüne alındığında, onun Gramsci incelemelerinde bir kilometre taşı oluşturacağından ve siyaset kuramı/siyaset felsefesi tartışmalarına önemli bir katkı sunacağından eminim." -Stathis Kouvelakis

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

İlker Akçay

İlker Akçay

daha fazla bilgi

Ekrem Ekici

Ekrem Ekici

daha fazla bilgi

Peter D. Thomas

Peter D. Thomas

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: The Gramscian Moment  
Yayın No: 159  
Sayfa Sayısı: 611  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı:2013  
Editör: İbrahim Yıldız  
Kapak: Sinan Demirkaya  
Düzelti: Ümit Özger  
Baskı ve cilt: Mattek Matbaacılık  


Kuram-Politika Tümü
Feminizm Kitabı
Geleceğin Devrimi
İbrahim Kaypakkaya Kitabı
Kürdistan Sosyalist Solu
Marx'tan Bugüne Solun Tarihi
Türkiye Sosyalist Solu Kitabı 1