Fiyatı:22 TL
ISBN:978-605-4412-15-0
Kitlelerin Ruhu
Siyasal ve Sosyal Kuramda Kalabalık Tahayyülleri

Günümüz toplumları siyaseten yanıtı kolay verilemeyecek sorularla karşı karşıyadır. Örneğin, halk egemenliği düşüncesinin alması gereken somut form ne olacaktır? Sokakta gösteri yapan veya greve giden halk ile egemen olarak tanımlanan halk aynı halk mıdır? Linç güruhları, izdiham sürüleri veya paniğe kapılmış topluluklar ile uygarlık için bir önkoşul oluşturan siyasal düzenin kurucu öznesi arasındaki ayrım ne olmalıdır? Bu ayrımın timsali olan ordu, okul, parlamento gibi kalabalık ve kitle formasyonlarının oluşum süreçlerini nasıl anlamak gerekir? Yazar, bu gibi soruları, kalabalıkların gücünü açığa çıkaran bir anlayıştan, kitlelerin gücünü sınırlandıran ve yönlendiren bir anlayışa geçiş sorunsalı çerçevesinde tartışmaktadır. Bu çalışma, günümüz demokratik toplumlarının karşı karşıya olduğu tehlikelere değgin bir uyarı niteliği taşımaktadır.

Yazarın Dipnot'tan çıkan diğer kitapları

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Ahmet Murat Aytaç

1971 yılında Mardin'de doğdu. 1996 yılında AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılından 2001 yılına kadar TC Ziraat bankası Genel Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Dairesi'nde uzman olarak çalıştı. 2001 yılından itibaren AÜ SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde görev yapmaktadır. Yazar siyaset teorisi, kitle hareketleri, Türkiye'de siyasal düşünüş gibi alanlarla ilgilenmektedir.

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Kitlelerin Ruhu  
Yayın No: 107  
Sayfa Sayısı: 335  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 2011  
Editör: Zafer Yılmaz  
Kapak: Sinan Demirkaya  
Düzelti: Pınar Ecevitoğlu  
Baskı ve cilt: Mattek Matbaacılık  


Araştırma İnceleme Tümü
Ailenin Serencamı
İsyandan İnşaya
İttihat Terakki ve Kürtler
Medyatikleşen Kültürler
Türkiye'nin 68'i
Feminist Güzergah