Fiyatı:21 TL
ISBN:978-605-4412-93-8
Sınırlar İmajlar ve Kültürler
Antropolojik Açıdan Avrupa ve Avrupalılığı Yeniden Düşünme

Bu derleme, Avrupalılık kavramının antropoloji pratikleri içinde nasıl tanımlandığı ve Avrupalı antropologların “kendilerini” ve daha sonra araştırmalarına konu olan “ötekileri” nasıl algılayıp araştırdıkları sorusundan hareket ederken, Avrupa’nın antropolojik bilgi üretiminde merkezi rolü, bu üretimin yerel bilgilerin oluşumunu, meşrulaştırılmasını ve tüketimini nasıl etkilediği, Türkiye’de antropolojinin Avrupa ve Avrupalılığı nasıl ele aldığı, hangi konulara odaklandığı, Avrupa antropolojisi ile paylaştığı sorunlar olup olmadığı gibi sorulara da Avrupalı antropologlarla birlikte Türkiyeli araştırmacıların aradıkları cevapları paylaşmaktadır. Böylelikle, hem Türkiye’de yapılmakta olan antropolojinin sınırları ve imkanlarının yeniden düşünülmeye başlanması, hem antropolojik metodolojinin gündeme taşınması açısından önemli bir tartışmaya kapı aralamaktadır.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Hande Birkalan Gedik (Der.)

Hande Birkalan Gedik (Der.)

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Sınırlar İmajlar ve Kültürler  
Yayın No: 175  
Sayfa Sayısı: 360  
En: 13  
Boy: 19,5   
Baskı: 2013  
Derleyen: Hande Birkalan Gedik  
Editör: Emir Ali Türkmen  
Kapak: Duysal Tuncer  
Düzelti: Ümit Özger  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Etiketler: # antropoloji,
Antropoloji Tümü
Yöntembilim Üzerine Antropolojik Okumalar
Tarihsel Kültürel Antropoloji
Akrabalık Nedir Ne Değildir?
Ritüel Tarih İktidar
Kadın Antropolojisi
Çağdaş Dünyaların Antropolojisi