Fiyatı:29 TL
ISBN:978-975-9051-34-1
Tarihsel Sosyoloji
Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar

“... bir anlamda sosyoloji bugünün tarihidir, tarih de geçmişin sosyolojisidir; geçmiş bugünü anlamaya olanak tanır ya da... bugün geçmişi sorgulamaya...” -J. Guibert & G. Jumel.

Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar, Tarih Vakfı’nın 2005 yılında TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirdiği uluslararası kongrenin bildirilerinden yola çıkarak yazılan makalelerden oluşmaktadır. Kitap, Tarihsel Sosyoloji’nin Fransa, ABD ve Türkiye’deki öncü figürlerini, daha genç araştırmacılar ile buluşturuyor.

Bilim dünyamızın duayenlerinden Prof. Dr. Mete Tunçay’a atfedilen kitaba katkıda bulunanların tümü tarihsel sosyolojinin yöntemsel araçlarını, kavramlarını ve sorunsallarını temel alan yazarlar: özne-yapı sorunsalı, problem merkezli araştırma stratejisi, patikaya bağımlılık, siyasal kertenin önemsenmesi... Tarihsel Sosyolojinin uygulama alanlarını ortaya koyan derlemede, iki tema ağır basıyor: devlet-toplum ilişkiselliğinin değişik veçheleri ve toplumsal hareketler. Derlemeye katkıda bulunanlar, süreçleri “anlayabilmenin” ancak tarihsel bilgiyi merkeze alan bir “yorumlama” faaliyetiyle mümkün olacağını gösteriyorlar.

Tarihsel sosyolojinin devlet, toplum ve mobilizasyonlara dair perspektiflerini farklı zaman dilimleri ve ülkelere uyarlayan bu makaleler, bir yanıyla da, Türkiye’deki soysal bilim araştırmaları için yeni bir araştırma stratejisi ve gündemi öneriyor.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Ayşen Uysal (Der.)

Ayşen Uysal (Der.)

daha fazla bilgi

Ferdan Ergut (Der. )

Ferdan Ergut (Der. )

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar  
Yayın No: 35  
Sayfa Sayısı: 432  
En: 13,5  
Boy: 19  
Baskı: 2. Baskı/2012  
Derleyen: Ferdan Ergut & Ayşen Uysal  
Editör: Emir Ali Türkmen  
Kapak: Sinan Demirkaya  
Baskı ve cilt: Mattek Matbaacılık  


Etiketler: # sosyoloji,
Araştırma İnceleme Tümü
Ailenin Serencamı
İsyandan İnşaya
İttihat Terakki ve Kürtler
Medyatikleşen Kültürler
Türkiye'nin 68'i
Feminist Güzergah