Fiyatı:20 TL
ISBN:978-605-4412-19-8
Tören Simge Siyaset
Türkiye'de Newroz ve Nevruz Şenlikleri

Bu kitap, kuzey yarımkürede doğanın uyanışı ve baharın gelişi olarak kutlanan, Anadolu, Ortadoğu ve Asya halklarınca Nevruz, Newroz, Nooruz, Nowruz, Navrız ve benzeri pek çok farklı biçimde isimlendirilen bahar bayramının Türkiye’deki rekabet halindeki kutlanış biçimlerini ele almaktadır.

Çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin tekçi ve Türklük merkezli siyasal-kültürel varlık çerçevesi içinde inşa edilmiş olan resmi politikaları karşısında, Newroz kutlamalarının Kürt kimlik ve siyasetinin bir kolektif ifade biçimi olarak ortaya çıkması ve bu bilincin örgütlü çabalarla tutundurulması süreci üzerinde durulmakta, devamında Newroz’un Türkiyeli Kürtler arasında benimsenmesi karşısında resmi söylemin evrimi incelenmekte ve Nevruz kutlamalarının kamu kurum ve kuruluşları eliyle desteklenip yaygınlaştırılması gözler önüne serilmektedir.

Özellikle 1990’lardan itibaren keskinleşen Nevruz ve Newroz kutlamaları arasındaki rekabetin tarihsel ve siyasal bağlamına mercek tutan kitap, geleneksel kültür alanının nasıl siyasal alana paralel bir mücadelenin odağı ve nesnesi olduğunu ele alırken, bu rekabetin bir barış imkanı içerip içermediğini tartışmaktadır. 

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Yücel Demirer

Kocaeli Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve ABD Fisk Üniversitesi’nde Sosyoloji yüksek lisans eğitiminden sonra doktorasını Ohio State Üniversitesi’nden aldı. Siyaset ve kültür kavramlarının birlikte kapsadığı olgular ile modern zamanlarda dinin siyasal alandaki yeri ilgi alanları içinde. Bu konulara ilişkin yayınlanmış kitap, kitap bölümü ve makaleleri var.

daha fazla bilgi

Adı: Tören Simge Siyaset  
Yayın No: 136  
Sayfa Sayısı: 304  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 1. Baskı/2012  
Kapak Resmi: Şeyhmus Diken  
Kapak: Sinan Demirkaya  
Baskı ve cilt: Mattek Matbaacılık  


Araştırma İnceleme Tümü
Ailenin Serencamı
İsyandan İnşaya
İttihat Terakki ve Kürtler
Medyatikleşen Kültürler
Türkiye'nin 68'i
Feminist Güzergah