Fiyatı:24 TL
ISBN:978-605-4878-13-0
Osmanlıdan Günümüze Kürtler
Kürdoloji Notları

Elinizdeki kitap, Osmanlı İmparatorluğu'ndan modern Türkiye'ye miras kalan ve aktüel değeri hiç kaybolmayan "Kürt sorunu"na tarihsel bir perspektiften bakmamızı sağlıyor.

Geç Osmanlı ve erken cumhuriyet dönemlerinde etnik ve ulusal kimliklerinin ayırdına varmaya başlayan Kürtlerin bu dönemler boyunca kurdukları cemiyetler, çıkardıkları gazete ve dergiler hakkında kitapta önemli bilgiler yer alıyor. Koçgiri'den Dersim'e, Şeyh Said'den Ağrı'ya uzanan Kürt isyanları, Kürtlerin bu isyanlar sırasındaki diplomatik çalışmaları ve Kürt aşiretlerinin birbirleriyle olan ilişkileri kitapta bütün ayrıntılarıyla inceleniyor.

Naci Kutlay’ın notlarının ilk göze çarpan özelliği kuşkusuz yelpazesinin genişliği. Kişiler, kurumlar, belgeler, bilgiler… Kadim çağlardan günümüze ve geleceğe bir yolculuk… Selçuklular, Osmanlılar, Safeviler, Ermeniler, İttihat ve Terakki, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet... ve bunların Kürtlerin uluslaşma seyrindeki yeri üzerine ayrıntı zenginliğiyle yüklü anlatımı...

Yazarın Dipnot’tan çıkan diğer Kitapları:

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Naci Kutlay

Naci Kutlay

daha fazla bilgi

Adı: Osmanlıdan Günümüze Kürtler  
Yayın No: 196  
Sayfa Sayısı: 382  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 1. Baskı/2014  
Editör: Cemalettin Canlı  
Kapak: Duysal Tuncer  
Düzelti: Ümit Özger  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Araştırma İnceleme Tümü
Ailenin Serencamı
İsyandan İnşaya
İttihat Terakki ve Kürtler
Medyatikleşen Kültürler
Türkiye'nin 68'i
Feminist Güzergah