Kuram ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak

Sosyal hizmet zorlu, ama aynı zamanda alanda harcanan çabaların karşılığını fazlasıyla veren bir disiplindir. Farklı insan profilleriyle ve değişik durumlarla uğraşmayı, sorunlara çözüm getirirken bilgi ve beceriyle hareket etmeyi, bu arada da mesleki değerlere tam bir bağlılık içinde davranmayı gerektirir. Sosyal hizmet alanındaki en saygın yazarlardan biri tarafından kaleme alınmış olan bu eser, başarılı bir sosyal hizmet uzmanı olmanın ne anlama geldiğine ilişkin olarak kapsamlı bilgiler sunan, ufuk açıcı bir giriş kitabıdır.

Çok sayıda güncelleme içeren kitabın bu yeni baskısı, çağdaş toplum, mevzuat ve sosyal politikalar bağlamında sosyal hizmet disiplinindeki son gelişmelere odaklanmakta, bu niteliğiyle de bu alanda kariyer yapmayı seçen öğrencilere ve sosyal hizmetin toplum içerisinde oynadığı rolü daha iyi anlamak isteyen tüm okurlara mükemmel bir başvuru kaynağı sunmaktadır.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Neil Thompson

Neil Thompson

daha fazla bilgi

Buğra Yıldırım

Buğra Yıldırım

daha fazla bilgi

Burcu Hatiboğlu Eren

Burcu Hatiboğlu Eren

daha fazla bilgi

Çağıl Öngen

Çağıl Öngen

daha fazla bilgi

Eda Beydili

Eda Beydili

daha fazla bilgi

Gamze Erükçü Akbaş

Gamze Erükçü Akbaş

daha fazla bilgi

İlkay Başak Adıgüzel

İlkay Başak Adıgüzel

daha fazla bilgi

Sinan Akçay

Sinan Akçay

daha fazla bilgi

Özge Sanem Özateş Gelmez

Özge Sanem Özateş Gelmez

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Understanding Social Work  
Yayın No: 181  
Sayfa Sayısı: 264  
En: 15  
Boy: 21  
Baskı: 3. Baskı/2016  
Editör: Ö. Cankurtaran Öntaş-B. Hatiboğlu Eren  
Çeviri: B. Yıldırım-B.  Hatiboğlu Eren-Ç. Öngen-E. Beydili-G. Erükçü Akbaş-İ. Başak Adıgüzel-S. Akçay-Ö. S. Özateş Gelmez  
Kapak: Duysal Tuncer  
Düzelti: Ümit Özger  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Başvuru Tümü
Bilim Felsefesi
Devlet ve Siyaset Teorisi
Eleştirel Feminizm Sözlüğü
Kent ve Toplumsal Cinsiyet
Kitle İletişim Kuramları
Modern Felsefenin Kısa Tarihi